Laden Evenementen

Dé Uiendag 3 èn 4 september

Beste mensen,
Ontwikkeling en uitwisseling van kennis staan centraal bij het UIKC, het doen van onderzoek is geen doel op zich maar een middel om het rendement voor de uiensector te verhogen. Dit is altijd het uitgangspunt geweest bij de Uiendag. Ook dit jaar zijn er weer veel actuele en interessante zaken te bespreken, denk bv aan druppelirrigatie, fertigatie en trips, maar ook aan rassenkeuze, bemesting en plantversterking.

Andere werkwijze

Wegens het Coronavirus hebben we dit jaar te maken met een andere werkwijze. Als organisatie volgen we hierbij de huidige richtlijnen van het RIVM. Indien de maatregelen blijven gelden zoals ze nu zijn ziet dat er als volgt uit:

  • De Uiendag vindt plaats op donderdag 3 en vrijdag 4 september.
  • Het accent ligt op de proeven; er is dit jaar geen sprake van een infomarkt.
  • We gaan werken met ‘tijdslots’. Bezoekers moeten zich van tevoren opgeven en kunnen een voorkeur uitspreken voor een datum en tijd. Dit gaat via onze website: www.uiendag.nl.
  • We gaan uit van een 90 minuten durende rondleiding langs de thema’s in het veld. Toelichting op de thema’s geschiedt door opdrachtgevers van de te bezichtigen proeven. Er zijn 2 verschillende rondleidingen en in één rondleiding zitten maximaal 7 verschillende thema’s.
  • Een groepje bezoekers per thema bestaat uit ong. 8-12 personen.
  • Ook dit jaar is het mogelijk om (onbemande) reclame te maken bij het proefveld d.m.v. een vlag (€ 300) / reclamebord / trailer (prijs in overleg) enz. Heeft u hiervoor interesse, laat het ons dan weten door een mail te sturen naar l.remijn@delphy.nl

De ‘tijdslots’ zijn als volgt (als voorbeeld):

Datum 2020 Tijdstart Slot Thema Thema Thema Thema Thema Thema Thema
Donderdag 3-sept 08.00 10.00 A B C D E F G
Donderdag 3-sept 10.00 12.00 H I J K L M N
Donderdag 3-sept 13.00 15.00 A B C D E F G
Donderdag 3-sept 15.00 17.00 H I J K L M N
Donderdag 3-sept 18.30 20.30 A B C D E F G
Vrijdag 4-sept 08.00 10.00 H I J K L M N
Vrijdag 4-sept 10.00 12.00 A B C D E F G
Vrijdag 4-sept 13.00 15.00 H I J K L M N
Vrijdag 4-sept 15.00 17.00 A B C D E F G

 

Corona-proof

Uiteraard is dit anders dan wat u van ons gewend bent, het wordt een strakker georganiseerde Uiendag in het veld, waarbij kennisoverdacht centraal staat. We houden hierbij rekening met parkeren, éénrichtingsverkeer, bewegwijzering, 1,5 meter afstand, etc.

Video-opnames

We willen de thema’s, discussies en rondleidingen ook visueel vastleggen, zodat dit ook thuis of later bekeken kan worden. Dit visueel vastleggen zal ten dele ook al in het groeiseizoen plaatsvinden. Hiervoor wordt nog een plan gemaakt, we komen hier nog op terug.

Mocht de situatie ten beste of, wat we niet hopen, ten slechte veranderen dan zullen wij daar op inspelen. Op dit moment zijn we ook in overleg met GGD Zeelanden en gemeente Noord-Beveland.

Heeft u zelf ideeën of verbeteringen, aarzel niet met ons contact op te nemen.

Namens de organisatie UIKC,

Luc Remijn
E l.remijn@delphy.nl