Laden Evenementen

De beste groenbemester op uw perceel (digitale bijeenkomst)

U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via het formulier. Maximum aantal deelnemers is 30, bij grotere belangstelling wordt de workshop herhaald op een nader vast te stellen datum.

Groenbemesters zijn belangrijk voor een goede bodemgezondheid. Groenbemesters zijn ‘voer’ voor bodemleven en dragen bij aan een rijk en gevarieerd bodemleven, een pijler van bodemgezondheid. Maar groenbemesters kunnen ook negatief uitpakken, omdat ze waardplanten zijn van bodemschimmels en aaltjes. Over aaltjes is al redelijk veel informatie beschikbaar en deze informatie wordt ook al volop gebruikt bij het kiezen van de juiste groenbemesters. Voor bodemgebonden schimmels was de informatie niet zo goed georganiseerd, maar dat is nu gerealiseerd in het Europese project Best4Soil. We hebben informatie verzameld over 135 bodemschimmels. Het resultaat is een uniek overzicht van actuele kennis op het gebied van bodemgebonden ziekten, dat u kunt gebruiken bij de keuze voor groenbemesters.

Voorbeelden van vermeerdering  van bodemschimmels door groenbemesters 

Groenbemesters worden in Nederland steeds meer geteeld. Groenbemesters kunnen aaltjes vermeerderen, maar soms ook bestrijden. En er zijn groenbemesterrassen die resistent zijn tegen bepaalde aaltjessoorten. Voor bodemschimmels geldt hetzelfde, de informatie hierover is nu ook overzichtelijk bijeen gebracht, belangrijk om rekening mee te houden. Enkele opvallende zaken:

 • Groenbemesters zijn vaak waardplant voor bodemschimmels, maar ondervinden echter niet of nauwelijks schade van de schimmel.
 • Japanse haver wordt vaak geteeld omdat het geen waardplant is voor Pratylenchus penetrans. Maar het blijkt een waardplant blijkt te zijn voor fusarium in ui, iets om rekening mee te houden als u uien teelt.
 • Sclerotinia sclerotiorum (rattenkeutelziekte). Deze ziekte wordt sterk vermeerderd door de groenbemesters bladrammenas en gele mosterd. Aardappel, veldboon en peen geven een matige vermeerdering. De schimmel veroorzaakt vooral schade in veldboon, peen, ui en aardappel.
 • Rhizoctonia AG2-2 wordt sterk vermeerderd door diverse groenbemesters, maar weinig door Suikerbieten ondervinden veel schade van de schimmel.
 • Verticillium dahliae (verwelkingsziekte). Er is nog weinig informatie beschikbaar over de waardplantstatus en vermeerdering van deze schimmel door groenbemesters. Schade wordt vooral veroorzaakt in aardappel, aardbeien en boomkwekerij gewassen en in mindere mate in veldboon.

De beste groenbemesters op uw percelen

Het project Best4Soil nodigt u uit voor een digitale bijeenkomst over de optimale keuze van groenbemesters. In augustus en november organiseren we bij voldoende belangstelling twee aanvullende bijeenkomsten om optimale teelttechniek en ervaringen met elkaar te delen. De bijeenkomst wordt verzorgd door de experts Leendert Molendijk en Wiepie Haagsma van Wageningen Research en specialist gewasbescherming Erwin Bakker van Delphy.

in de bijlage vindt u een voorbeeld schema met informatie over de waardplantstatus, schade en vermeerdering van bodemschimmels voor een aantal groenbemesters

 

Graag vooraf aanmelden via het formulier. U krijgt voor 12 juli een link toegestuurd waarmee u de online bijeenkomst kunt volgen. Logt u aub maximaal 10 minuten voor aanvangstijd in zodat de bijeenkomst op tijd kan starten. De bijeenkomst is het beste te volgen op een laptop, vaste computer of eventueel een tablet.

  Inschrijfformulier Best4soil online

  Gegevens (1 formulier per persoon)


  Tijdvak (1 keuze mogelijk)*

  12juli

  ..  Met het versturen van dit formulier ga ik akkoord dat mijn gegevens bewaard worden met als enkel doel verwerking en overdracht aan de GGD voor uitvoering van eventueel bron- en contactonderzoek.