Laden Evenementen

bodemdag Boomteelt in teken van Beeldende Bodem Brabant

De demodag boomteelt Brabant wordt dit jaar georganiseerd vanuit Schoon Water voor Brabant en het project Beeldende Bodem Brabant en is het vervolg op Leve(n)de Bodem Brabant. Vanuit deze laatstgenoemde weten we dat we als ondernemers van elkaar en van experts leren ‘of het nu gaat over precisietechnieken of kringlooplandbouw’. Gesteund vanuit provincie Noord-Brabant gaat  Beeldende Bodem Brabant toegevoegde waarde van integrale duurzaamheid inzichtelijk maken en kennis en ervaring over innovatieve bedrijfsstrategieën en duurzame verdienmodellen in akkerbouw, vaste plantenteelt, fruitteelt en bollenteelt, in provincie Noord-Brabant verder verspreiden.

Op deze boomteeltdag zijn in een rondleiding verschillende objecten te bekijken en worden toegelicht door de Delphy adviseurs of betrokken leveranciers aangaande innovaties en kringloop in bodembeheer en bodemverbetering.

Het volledige programma staat op de websitepagina

Direct aanmelden voor het middagprogramma

  Aanmeldformulier | Demodag Boomteelt 20 september 2023

  Ja, ik kom naar de demodag op 20 september 2023 en wil dat de bijeenkomst meetelt voor verlenging van mijn spuitlicentie (categorie Teelt) en betaal € 75,- excl. btw.Ja, ik kom naar de demodag op 20 september 2023 en volg de rondleiding, toegang is gratis.

  De bijeenkomst kan meetellen als op de dag van deelname de licentie Uitvoeren of Bedrijfsvoeren geldig is (zie datum op uw licentie).

  Informatie over het aantal te volgen bijeenkomsten kunt u vinden door in te loggen op de site van Bureau Erkenningen: www.erkenningen.nl

  Factuurgegevens

  Ik machtig Delphy om het factuurbedrag éénmalig (verhoogd met btw) af te schrijven.Ik maak geen gebruik van automatische incasso en betaal € 11,50 extra aan administratiekosten.Ik neem deel aan de rondleiding zonder spuitlicentie, deze is zonder kosten.

  NL