Laden Evenementen

Boomkwekerijmiddag Bodem en Water de Kempen, voor teelt en aanplant

Graag nodigen Smeets Agroconsultancy, Hessel Marketing & Communicatie, Boomkwekerij M. van den Oever en Delphy u uit voor een bijeenkomst voor boomkwekers op 24 september aanstaande. Locatie Boomkwekerij M. van den Oever in Haaren (Noord-Brabant). De middag, met tevens de mogelijkheid deze middag op te voeren voor verlenging van de spuitlicentie, onderdeel teelt, vindt plaats in het kader van het project ‘Bodem en Water de Kempen’. Afgelopen drie jaar hebben de uitvoerders met 16 boomkwekers in dit project, ondersteund door Waterschap de Dommel, gewerkt aan klimaatbestendige en duurzame bodemverbetering. Tijdens deze interessante middag willen we graag de ervaringen delen en u meenemen in alle facetten van een duurzame teelt. Tijdens de middag laten diverse bedrijven u de mogelijkheden zien van bloemstroken, sensoren, compost en bodemverbeteraars.

De belangrijkste vraag is hoe we in de aanplant zodanig de bodem in conditie kunnen brengen en houden dat het mogelijk is daarmee de basis te leggen voor een gezonde aanplant. Een weerbare aanplant en het stimuleren van de biodiversiteit maken ook deel uit van de strategie. U maakt in kleine groepen een ronde langs diverse bedrijven die u praktische handvatten bieden voor een duurzame aanplant.

Programma

De dag wordt georganiseerd binnen de maatregelen van het RIVM in verband met COVID-19. Dat betekent dat we gaan werken met tijd slots. Enkele dagen voor de bijeenkomst ontvangt u van ons de uitnodiging met daarin de exacte starttijd.

Vanaf 13.30 uur: Ontvangst kleine groepen en koffie en thee. En aansluitend rondgang langs diverse inleiders.

17.00: Einde

Locatie bijeenkomst

Boomkwekerijen M. van den Oever & Zonen BV
Kerkeind 12
5076 AC  Haaren

Deelnemers

De volgende bedrijven zijn in ieder geval aanwezig tijdens de middag:

 • Introductie M. van den Oever
 • Micosat: ondergrondse biodiversiteit voor een weerbare en gezonde aanplant
 • PHC: zichtbare effecten van toepassing van Mycorrhizae bij aanplant
 • DLF: groenbemestermengsels en bloemenmengsels voor openbaar groen
 • Door inzaai van inheemse wilde planten zaden meer biodiversiteit in de leefomgeving van mensen, planten en dieren. Cruydthoeck
 • Van Iersel Compost: optimaliseren van bestaande grond (in situ) tot duurzame groeiplaatsen door toepassing van circulaire bodemverbeteraars.
 • Greenguard: natuurlijke oplossingen voor boomverzorging, bodemverbetering, plaagbescherming en plantversterking.
 • Inzet steenmeel en Leonardiet, basis voor gezonde bodem en een gezond gewas: Poortershaven Minerals BV
 • Orgapower: kernmix een goede basis bij aanplant.
 • CLTV: inzet biologische bestrijders, waaronder bacteriën en aaltjes i.r.t. eiken processie rups.
 • Pireco: producten die het herstellend vermogen van het gewas ondersteunen.
 • Damcon: inzet mechanische onkruidbestrijding en toepassing mastspuit (vooruitlopend op de wetgeving vanaf 2021).
 • Loon- en grondbedrijf Mulders BV: demonstratie van bomen rooien met een kluitenbak, verplantmachine voor grote bomen en tractor en plantmachine op GPS.
 • ZHE: onkruidbestrijding met vingerwieders, schoffelmachines en maaiers.
 • Bijenvereniging Haaren.
 • Smeets Agroconsultancy BV: ervaringen project ‘Bodem en water de Kempen’.

Met medewerking van Mertens.

Opgeven en kosten

Geïnspireerd geraakt door het interessante programma? Dan kunt u zich opgeven door onderstaand opgaveformulier te downloaden en te mailen naar k.vanraak@delphy.nl.  Vanwege de maatregelen in verband met COVID-19 is opgave van te voren verplicht!

De kosten voor deze middag zijn: € 35,- (excl. BTW) zonder spuitlicentie en € 65,- (excl. BTW) wanneer u de middag voor de verlenging van de spuitlicentie wilt laten meetellen.

>>Inschrijfformulier

Meer informatie

Voor meer informatie over de Boomkwekerijmiddag kunt u terecht bij Esther Hessel, 06 – 43 27 88 58, e.hessel@hesselmarketing.nl.