Laden Evenementen

Bijeenkomst organische meststoffen en onkruidbestrijding

Op woensdag 28 september 2022 organiseert Delphy Boomteelt en Vaste Plantenteelt speciaal voor vollegrondkwekers een bijeenkomst over mineralisatie van organische meststoffen en mechanische onkruidbestrijding. De bijeenkomst wordt van 15.00-17.00 uur op locatie gehouden bij Boomkwekerij Notkamp in De Lutte.

De bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit het project ‘Meer weten van water, bodem en waterkwaliteit’. De komende tijd worden er verschillende inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd voor boomkwekers in Overijssel. Via het project wordt kennis gedeeld aan belangstellende kwekers in Overijssel om bodem- en waterkwaliteit te verbeteren.

Tijdens de bijeenkomst geven adviseurs van Delphy onder andere uitleg over:
• Inzicht krijgen in mineralisatie van organische meststoffen in de bodem
• Nieuwe inzichten in de noodzaak van bijmesten naast organische meststoffen
• Verschillende machines voor mechanische onkruidbestrijding, zowel grote machines als kleinere machines

Deelname aan de bijeenkomst is gratis, wel vooraf per mail aanmelden via p.morrenhof@delphy.nl
Na afloop is er gelegenheid om nog wat te drinken en na te praten met de andere bezoekers.