Laden Evenementen

Bijeenkomst: Geïntegreerde boomkwekerij ‘Anders kijken, anders telen’

Op dinsdag 14 juni 2016 organiseert Delphy de interessante bijeenkomst ‘Anders kijken, anders telen!’ bij Harry Menkehorst Kwekerijen in Hengelo.

Zes sprekers nemen u deze middag mee in de verschillende aspecten van duurzaam telen en geïntegreerde boomkwekerij:

  1. Blij met de bij: rekening houden met bijen en natuurlijke vijanden. Wilco Dorresteijn van Delphy.
  2. Effectief inzetten van groenbemestermengsels: Hendrik Nagelhoud van DLF.
  3. Bodemverbetering door inzet micorrhiza, John van Klaren, Micosat Nederland.
  4. Betere bodem en betere planten door inzet steenmelen, Erik Ammerlaan van Poortershaven.
  5. Geïntegreerde boomkwekerij: andere manier van telen! Hans Smeets, Delphy.
  6. Emissiebeperking met Lage Volume Systemen. Hens Hinloopen van Agricult toont de laatste innovaties en ontwikkelingen als het gaat om de LVS-systemen.

Harry Menkehorst Boomkwekerij BV is al enkele jaren lid van het Praktijknetwerk Duurzame Aanpak van Ziekten, plagen en onkruiden. In dat kader heeft het bedrijf diverse proeven opgezet en nieuwe strategieën toegepast. Binnen het praktijknetwerk zoeken begeleiders (Esther Hessel, Hessel Marketing & Communicatie en Hans Smeets, Delphy team boomteelt) samen met de deelnemende kwekers naar oplossingen waarmee aan een duurzame boomkwekerij (zowel teelttechnisch als bedrijfseconomisch) vormgegeven kan worden.
Laat u inspireren!

Het programma van de middag start om 13.30 uur bij Harry Menkehorst Boomkwekerijen BV in Hengelo. Inleiding dag door Esther Hessel, Hessel Marketing & Communicatie en Harry Menkehorst waarna gestart wordt op een naburig perceel met de eerst ronde van drie sprekers. De tweede ronde start na de pauze om 15.30 uur. Rond 16.40 uur wordt de bijeenkomst afgesloten.

De bijeenkomst kunt u mee laten tellen voor verlenging van uw spuitlicentie (categorie teelt).

De kosten voor deelname zijn:
€ 65,- incl. spuitlicentie en € 30,- voor deelname zonder spuitlicentie.
Deelnemers van het praktijknetwerk betalen € 55,- incl. spuitlicentie, zonder spuitlicentie is toegang gratis.
Genoemde bedragen zijn excl. btw en inclusief koffie en thee.

Wilt u deelnemen aan deze interessante middag, en met uw collega boomkwekers ervaringen uitwisselen?
Geef u dan op voor deze dag en klik hier voor het opgaveformulier, graag voor 6 juni aanstaande!

Wilt u meer informatie over deze dag of de onderwerpen?
Mail dan naar e.hessel@hesselmarketing.nl of bel naar Esther Hessel: 06-43278858 of Hans Smeets: 06-51335936.