PlantGoed

Door het ontwikkelen en inzetten van diverse innovaties bij de opkweek van plantgoed willen we jaarrond plantgoed- en zachtfruitproductie in het grensregiogebied realiseren.

We beogen:

meer automatisering van productie en oogsten;
het verduurzamen van de sector;
inzet van nieuwe technologieën.

Daarbij zullen we een vlakkere, verminderde en meer efficiënte benutting van arbeid, grondstoffen en energie verwezenlijken.

Projecttype: Interreg Vlaanderen-Nederland

Financiering

Interreg Nederland - Vlaanderen

Interreg Nederland - Vlaanderen logoEuropees Fonds voor Regionale Ontwikkeling logoProvincie Antwerpen logoVlaanderen is Landbouw en Visserij logoMinisterie van EZK logo

These companies have partnered in this project

Delphy logoInagro logoProefcentrum Hoogstraten logoVan der Avoird Trayplant logoAris logo