Advies en diensten Bloembollen en Bolbloemen

Als ondernemer moet u voortdurend keuzes maken. Niet alleen de huidige wet- en regelgeving, maar ook de markt verandert snel. Daarnaast staat u wellicht voor de keuze van schaalvergroting of verder specialiseren. Bent u op zoek naar een adviseur, die vanuit uw oogpunt met u mee kan denken? Dan bent u bij Delphy aan het juiste adres. Het team Bloembollen van Delphy adviseert bollenkwekers, telers van bolbloemen, exporteurs van bollen en akkerbouwers die op contractbasis bollen telen.

 

Begeleiding voor optimaal teeltresultaat

Het team Bloembollen van Delphy is een onafhankelijke groep adviseurs met brede praktijkervaring in de bloembollen- en bolbloementeelt. Het werkgebied bevindt zich voornamelijk in West-Nederland. Door u regelmatig tijdens het teeltseizoen te bezoeken, blijft u vanaf het begin scherp. Middels de ‘Actua Bloembollen’ wordt u tweewekelijks op de hoogte gehouden met actuele tips. Het teeltadvies richt zich op een aantal facetten:

Bewaring

Advies over de ventilatie, circulatie, bewaartemperatuur en behandelingsschema’s voor de broeierij.

Gewasbescherming

Advies over ontsmetting van bollen, onkruidbestrijding tijdens de teelt of het opstellen van bestrijdingsschema’s voor bijvoorbeeld vuur en virus. Advies over het waarnemen van ziekten en plagen tijdens de teelt en bewaring.

Bodem en bemesting

Beoordeling van huurland qua structuur en ontwatering om grote teelttechnische problemen (zoals waterschade) te voorkomen. Advies op het gebied van drainage, grondbewerking en bemesting (voorraad en stikstofbijmestsysteem).

Mechanisatie

Advies over investeringen, zoals aankoop van machines. Ondersteuning bij het opstellen en afstellen van verwerkingslijnen of spoelinstallaties (elektrische bol), het doormeten van koel- en bewaarcellen.

Bedrijfseconomisch en strategisch advies

Voor de snelle ontwikkelingen in de markt is een goede productie niet alleen meer de basis van succes. Goed ondernemerschap is daarbij essentieel. U kunt daarom ook bij Delphy terecht voor bedrijfseconomisch- en strategisch advies. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van uw bedrijfsplannen of het beheren en bewaken van uw mestboekhouding.

Projecten

De adviseurs van Delphy zijn in staat om veel voorkomende vraagstukken om te zetten in projecten, met als doel meerwaarde te genereren voor de sector. Door onze contacten met overheden en andere partijen, zijn wij in staat een brug te slaan tussen de praktijk en andere belanghebbenden. Enkele projecten die wij begeleiden zijn:

  • Project ‘Bollentelers WaterWijs’
  • Demonstratieproject ‘Bewust Organisch Bemesten’
  • Demonstratieproject ‘Drip in Lelies

Eigen proeftuin

Delphy Bloembollen heeft sinds 2018 een eigen proeftuin waarop diverse proeven zijn uitgevoerd om het gebied van nieuwe behandelmethoden (heetstook), groenbemesters en groene middelen. In de komende de jaren willen wij dit gaan uitbreidden. Voor het opzetten van nieuwe proeven kunt u contact opnemen met Erwin Buschgens, 06-20425237.