Eerst bepalen wat je wil weten! Blog Erik de Rooij

Voordat je met data aan de slag gaat is het verstandig eerst goed na te denken wat je met deze data wilt bereiken. Te vaak zie ik dat er veel data worden geregistreerd en dat daarna de vraag gesteld wordt ‘’wat kunnen we met deze data gaan doen’’. Het blijkt in de praktijk vaak dat er dan essentiële data niet is vastgelegd, waardoor de onderzoeksvraag niet beantwoord kan worden. Wanneer je vooraf nadenkt over wat je wilt bereiken, kun je vervolgens bepalen welke data daarvoor nodig is.

Het analyseren van de data is een kunst op zich. In veel teelten zit er een vertraging tussen het optreden van een omstandigheid (bijv. klimaat) en het zichtbaar worden van de gevolgen in de teelt. Vooral wanneer de groei van de plant wordt gebruikt als gevolg in de teelt, zie ik te vaak dat er een verkeerde relatie wordt gelegd. De groei wordt immers niet altijd direct zichtbaar. Er zijn diverse voorbeelden van gewassen waarbij de groei niet regelmatig verloopt, maar er telkens nieuwe scheuten uit de grond komen. Het kan in sommige gewassen wel 3 maanden duren voordat er een nieuwe scheut wordt gevormd. Dan valt het niet mee om de juiste relatie te leggen. In dat geval is het noodzakelijk om over een langere tijd data te verzamelen alvorens er conclusies aan kunnen worden verbonden.

Data gedreven telen is zeker de moeite waard, maar zeker nog geen makkie.

Erik de Rooij, adviseur Potplanten