“Een kijkje achter de schermen bij data-gedreven advies in akkerbouw” Blog Elianne van Esbroeck

De werkweek van een teeltengineer open teelten

De week begint met een meeting over de autonomous greenhouse challenge, een evaluatie over hoe ons team het dit jaar heeft gedaan in de tomatenteelt. Data-gedreven advies geven en –telen is de toekomst, er is steeds minder groene kennis beschikbaar en bedrijven worden groter. Oftewel: precisieteelt op grotere schaal. Terugkomend op de autonomous greenhouse challenge, die speelde zich af in een glazen kas. In open teelten is het echter een ander verhaal; er valt minder te sturen, de afhankelijkheid van weer is hoger en de effecten grijpen direct in op het gewas. De reden dat ik, als teeltengineer open teelten (akkerbouw, boomteelt, fruiteelt en bloembollen) toch aansluit bij de meeting is om te kijken hoe ze in de kas de sturing van de irrigatie hebben gedaan. Hiernaast is het waardevol om ervaringen over de sectoren te delen, want een plant blijft een plant, waar hij ook staat.

Door de toenemende uitdaging in open teelten zijn we begonnen met data gedreven telen in de akkerbouw. Op de Rusthoeve ligt een proef genaamd “DE perfecte aardappel”. Hierbij regelen we de watergift door druppelirrigatie aan de hand van bodemvochtsensoren. Hier wordt constant de afweging gemaakt of de “extra” watergift terug zichtbaar is in de opbrengst. We zoeken de balans tussen zo weinig mogelijk water geven, met een zo hoog mogelijke opbrengst en met behoud van kwalitatief goed product. De proef ligt er dit jaar voor het eerst. Om het concept praktijkbestendig te maken is mijn eerstvolgende overleg een gesprek tussen mijn collega’s; Delphy akkerbouwadviseurs, software ontwikkelaars en ikzelf. Tijdens deze meeting wordt er gebrainstormd over een bruikbare applicatie voor telers – waarbij adviseurs hun praktijkkennis en jarenlange ervaring met beregenen vertalen naar een digitaal model. In deze meeting is mijn rol de schakel zijn tussen de ontwikkelaars en de teelspecialist(en).

De volgende dag zit ik niet meer achter mijn computer of in een meeting maar sta ik in een uienveld om metingen te doen met de SpectraCam. De SpectraCam is een camera, die gebruikt wordt om de biomassa te meten. Simpel gezegd is het een karretje waar een camera op gemonteerd zit, waarmee we door het gewas lopen. Aan de hand van de camerabeelden, meten we het gewas, de biomassa en bepalen we de groeicurve. Door de SpectraCam ook in te zetten in praktijkproeven, kunnen we verschillen in de groeicurve tussen proefobjecten zien. Hiernaast testen we of de camera als een vervanging zou kunnen dienen voor de visuele waarnemingen die normaal gesproken gedaan worden in een praktijkproef. Naast metingen met de camera, moet er ook handmatig zogenoemde “ground-truth” (nul) metingen gedaan worden om de camerabeelden te valideren met de praktijksituatie. Nadat al deze data is ingevoerd, kruip ik weer achter mijn computer om data-analyse te gaan doen.

Voorlopig gaan de digitale ontwikkeling(en) volop door, steeds meer data komt beschikbaar door komst van nieuwe sensoren of nieuwe technieken. De uitdaging is om de juiste data te vertalen naar praktische teelthandelingen en een beter teeltresultaat. En dát is de dagelijkse bezigheid van ons team, Delphy Digital!

Elianne van Esbroeck, Teelt engineer open teelten, Delphy