“Digitale kwaliteit van de aardbei bepaalt afzetkanaal” Blog Marc van Tilburg

“Over de kwaliteit en houdbaarheid en het juiste afzetkanaal voor aardbeien”

“An optimal soft-fruit chain starts with the harvest” is gestart in 2021. In dit project werken verschillende partijen binnen de aardbeiensector samen om de afzet van aardbeien te optimaliseren. Wij als Delphy spelen hier een actieve rol in door onze specifieke teeltkennis over aardbeien te delen met de betrokken partijen. Het uiteindelijke doel van het project is om het juiste oogstmoment te bepalen voor individuele aardbeien. In dit project zullen modellen worden ontwikkeld, die in staat zijn om een oogstadvies te geven (moment), de houdbaarheid van de aardbeien te voorspellen en het beste afzetkanaal te kiezen voor individuele aardbeien. Hiervoor zullen modellen en algoritmes ontwikkeld worden, gebaseerd op o.a. klimatologische parameters op plantniveau, bemestingswaardes en camerabeelden van individuelen aardbeien (Machine Vision technologieën).

Belangrijke factoren voor het bepalen van het perfecte oogstmoment zijn gerelateerd aan de individuele aardbeien zelf, zoals de kwaliteit van een aardbei en de verwachte houdbaarheid van de aardbei. Een factor waar ik als adviseur samen met de teler minder invloed op heb, is de verwachte vraag naar aardbeien. Door modellen te ontwikkelen die in staat zijn om de houdbaarheid en kwaliteit te gaan voorspellen, kan ik als adviseur tijdens mijn werkzaamheden sturen op de belangrijkste parameters van deze modellen, zodat in ieder geval de maximale kwaliteit en houdbaarheid van de aardbeien gerealiseerd kan worden. Hierdoor zullen mijn adviezen meer gebaseerd worden op data en komen we weer een stapje dichter bij data-gedreven telen. De klimaatomstandigheden zullen hierbij een belangrijke rol gaan spelen en ik zal daarom tijdens mijn advieswerkzaamheden proberen het optimale klimaat te realiseren voor de aardbeien op basis van de waardes die de modellen me voorrekenen om de kwaliteit van de aardbeien te maximaliseren.

Door te weten wat de verwachte kwaliteit en houdbaarheid van een individuele aardbei is, kan het juiste afzetkanaal worden gekozen. Indien de verwachting is dat de houdbaarheid van een aardbei gaat tegenvallen, kan er gekozen worden om de aardbeien aan de binnenlandse markt te verkopen, zodat de afzetketen wordt verkort. Daarnaast kunnen we er ook voor kiezen om het oogstmoment te verleggen, zoals bijvoorbeeld minder rijp oogsten. Dit kan helaas wel ten koste gaan van de smaak van de aardbei. Door dit soort zaken te weten kan ik samen met de teler sparren over het ideale oogstmoment en het selecteren van de juiste afzetmarkt voor zijn aardbeien, waardoor de teler zijn aardbeien met een zo’n hoog mogelijke kwaliteit kan verkopen tegen een zo’n goed mogelijke prijs.

Op dit moment (as we speak) worden de eerste stappen gezet om op basis van camerabeelden het juiste oogstmoment van aardbeien te bepalen. De camera’s zijn namelijk in week 15 geïnstalleerd op het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk. De komende jaren zullen de ontwikkelingen snel gaan en zullen de eerste resultaten/modellen gebruikt kunnen worden tijdens mijn advieswerkzaamheden via ons Delphy Dashboard/QMS. De komende periode volgen meer berichtgevingen over dit project.

Voor meer informatie over dit project of samenwerkingen, kunnen geïnteresseerde partijen contact opnemen met Marc van Tilburg (adviseur aardbeien bij Delphy)