“Digitaal komkommers monitoren en sturen” Blog Rens Smith

Rens Smith blogt over de laagdrempelige mogelijkheden met data:

Dat de wereld aan het veranderen is qua digitalisering en het data-gedreven bezig zijn dat horen we van alle kanten. Logisch, want dit is naar mijn mening ook de toekomst. Hoe dit concreet moet zijn vormgegeven, is voor iedereen en dus ook per bedrijf verschillend. Met deze verschillen worden er mooie dingen zoals tools, modellen en sturingsmogelijkheden gecreëerd die weer toepasbaar zijn voor een teler of consultant.

Voor mij, Rens Smith adviseur komkommer voor Delphy, is dat laatste erg belangrijk; de toepasbaarheid van de digitalisering. In mijn dagelijkse werk maak ik gebruik van digitale mogelijkheden die er beschikbaar zijn. Dit is zo laagdrempelig als Word of Excel tot aan de modellen die we gebruiken om een teelt (op afstand) te sturen. De teler is op zijn manier ook bezig met data, namelijk; de grafieken van de klimaatcomputer bekijken en hierop zijn aanpassingen maken in combinatie met de stand van zijn of haar gewas.

In het maken van bepaalde beslissingen kunnen we nog zeker wat stappen maken: groene vingers en inzichten blijven zeer zeker nodig. Het aan de hand van data onderbouwen waarom we een stapje naar links of naar rechts maken is een vooruitgang. Echter, moet dit al vooraf gebeuren! Bij enkele tuinders draaien deze tools al, wordt dit ook benut en passen we de strategie aan waar nodig. Op deze manier kunnen we gebalanceerd telen.

Zelf maak ik veel gebruik van ons eigen Delphy Dashboard, een handige omgeving waar ik meerdere telers in één oogopslag kan monitoren. Wat ik terug krijg van telers is dat het toch een prettig idee is dat er iemand over je schouder meekijkt, verbeterpunten worden op deze manier al snel opgepikt. Een bijkomend voordeel is de ware verdiepingsslag die tijdens de bezoeken gemaakt kan worden. Voorafgaande aan het fysieke bezoek is het namelijk al mogelijk geweest om het klimaat, productiecijfers, instraling, etc. te bekijken in het Delphy Dashboard. Op het moment van het bezoek is er dan ook een betere mogelijkheid om te sparren met de telers in plaats van het te houden bij het beoordelen van het gewas en het noteren van de bevindingen (blijft wel een belangrijk aspect).

Tot slot lopen er meerdere projecten waar we als Delphy zijnde mee bezig zijn omtrent het autonome of data-gedreven telen. Ikzelf ben betrokken bij de projecten met komkommers. Binnen deze projecten wordt de energievraag/input van de gewassen berekend voor elk stadium, kas, ras, verschillende weersomstandigheden, etc. op basis van data. Met deze energievraag kunnen we vervolgens weer de teeltstrategie uitzetten en/of bijstellen.

Zo probeer ik met de telers dus op basis van data, vooraf en onderbouwd, aan te sturen op het huidige en ook toekomstige gewas!

 

Rens Smith,  adviseur komkommer