De week van Anke, onderzoeker akkerbouw bij Delphy Blog Anke ter Horst

Vanuit “de week van ……”  heeft Anke ter Horst haar blog geschreven.

Ik ben Anke ter Horst, werkzaam als onderzoeker bij Delphy team Akkerbouw Noordoost. Ik werk momenteel een jaar bij Delphy. Hiervoor heb ik gestudeerd aan de Wageningen University en heb ik daar de opleiding Plantenwetenschappen gedaan. Vanuit mijn studie ben ik aan de slag gegaan bij Delphy. Ik ben dus werkzaam als onderzoeker, wat inhoudt dat ik, samen met mijn collega’s binnen het team, verantwoordelijk ben voor het onderzoek binnen Team Akkerbouw Noordoost. Het onderzoek is gevarieerd en bestaat momenteel uit onderzoeken in verschillende gewassen zoals zaaiuien, zetmeelaardappelen en suikerbieten.

Mijn werk is erg gevarieerd en seizoenafhankelijk. In het laatste deel van het derde kwartaal en nu in het vierde kwartaal begint het proefrooien van de proeven. Wij hebben een eigen proefrooier waarmee wij onze velden kunnen rooien, dus dit maakt het werken een stuk makkelijker. Nadat alle proeven zijn gerooid begint het verwerken en analyseren van de data. Dat is dus ook waar ik me momenteel mee bezig houdt. Hierbij reken ik de opbrengsten voor alle proeven op, daarnaast moet ik voor de meeste zetmeelaardappelproeven ook het zetmeelpercentage en de zetmeelopbrengst berekenen. Als deze data gecontroleerd is en volledig verwerkt is, doe ik een data-analyse op de data met behulp van een statistisch softwareprogramma. Als de analyses zijn afgerond, dan begin ik aan het schrijven van de verslagen.

Binnen het overleg Akkerbouw onderzoek Delphy landelijk (akkerbouw ZW, ZO, NW en NO) stemmen we met elkaar af welke onderzoeken we in het nieuwe jaar als Delphy teams zelf willen uitvoeren om onze kennis verder te ontwikkelen en inzicht te krijgen in terugkerende knelpunten in de akkerbouw teelten. Daarnaast sturen we in december een mailing naar onze (potentiële) opdrachtgevers welk onderzoek we voor hen in beheer kunnen uitvoeren, wat onze mogelijkheden bij akkerbouw onderzoek zijn. Ik heb dit jaar ongeveer 15 proeven lopen, waar ik de dataverwerking en analyse voor doe. Momenteel zitten deze proeven in verschillende fases. Van de ene proef is alleen nog de data verwerkt, terwijl ik bij de andere al ben begonnen met schrijven van de verslagen. Hierdoor blijft mijn werkdag ook gevarieerd, omdat ik zo verschillende fases kan afwisselen met elkaar.

In het tweede en derde kwartaal ben ik voornamelijk bezig met het aanleggen van de proeven, doe ik de waarnemingen en daarnaast houd ik de ontwikkeling van de proefvelden in de gaten. Voorafgaand in het eerste kwartaal van het jaar ben ik voornamelijk bezig met het afronden van de onderzoeken van het voorgaande jaar, daarnaast beginnen we natuurlijk ook bijna met het nieuwe jaar 2022. Dit betekent dat ik weer bezig mag zijn met het opzetten van nieuwe proeven, meetings met geïnteresseerde klanten en overleg met collega’s.

 

Anke ter Horst
Delphy onderzoek akkerbouw Noordoost-Nederland