De behoeften van een framboos: Blog Maud van Well

Ik ben Maud van Well en ik ben sinds september 2021 in dienst bij Delphy als adviseur zachtfruit. Ik zal mij gaan specialiseren in het houtig kleinfruit (framboos, braam, blauwe bes). Ik heb Toegepaste Biologie gestudeerd aan de HAS in Venlo en heb me tijdens de studie gespecialiseerd in de richting plant.

Het totaal areaal frambozen daalt in Nederland sinds 2018. Toch was de import van frambozen in 2020 20% meer dan in het voorgaande jaar. Door de gevoeligheid van frambozen voor diverse weersomstandigheden is het van belang om een stabiele afzet te creëren om schommelingen in de markt te beperken.

Frambozen in Nederland worden nog voor het grootste gedeelte als open teelt (bijvoorbeeld onder regenkappen) geteeld. Dit betekent ook dat je afhankelijk bent van weersomstandigheden. Weersomstandigheden kunnen grote invloed hebben zowel tijdens de productie als opkweek. Zo kan een hoge nachttemperatuur zorgen voor zachtere en daarmee kwetsbaardere vrucht. Op het nieuwe zachtfruit onderzoekscentrum in Horst van Delphy, het ISFC werd onderzocht hoe de frambozenteelt kan worden geoptimaliseerd.

Meer inzicht krijgen in zowel bemestings- als waterbehoefte van een frambozenplant zowel tijdens productie als opkweek is van belang. Op het ISFC is naar deze vraagstukken onderzoek gedaan door middel van sensoren van 2Grow als 30MHz. Hierbij is gebruik gemaakt van onder andere een sapstroom sensor, een diametervariatie sensor en bladdikte sensor. Verder werden dagelijkse drainmetingen uitgevoerd en wekelijks een wateranalyse. Door de data van de verschillende sensoren te combineren en te analyseren, wordt verwacht een patroon te herkennen en meer inzicht te krijgen in de behoeften van de frambozenplant.

Het analyseren van de data zal de komende tijd worden gedaan. Wanneer deze data zijn geanalyseerd, zal ik opnieuw een blog schrijven over deze bevindingen. Heb je vragen, stuur me een email.

Maud van Well
Delphy adviseur zachtfruit