Data-gedreven telen: in iedere teelt anders, maar mogelijkheden ongekend. Blog Theo Roelofs

‘Data-gedreven telen’ en zeker ‘autonoom telen’ wordt meestal uitgeprobeerd bij een van de grote groentegewassen, zoals tomaat en komkommer. Dat zijn teelten waarbij op 10 of 20 ha kas één teelt, van één ras met één plantdatum kan staan.

Maar bij veel teelten is de situatie heel anders. Bij chrysant heeft een bedrijf van 5 ha bijvoorbeeld 60 vakken, met allemaal verschillende plantdatums waarbij er per vak ook nog 2 of 3 verschillende rassen geplant kunnen staan. En dan zijn het ook nog kortdurende teelten die na 7 tot 10 weken weer vervangen worden door vervolgteelten.

Bij dit soort teeltsystemen moet je daarom ‘data-gedreven telen’ heel anders aanvliegen dan bij de groenteteelten.

Hier hebben wij als Delphy QMS Chrysant voor ontwikkeld, dat door 90% van de chrysantentelers gebruikt wordt. Met deze online-tool kan een chrysantenteler de planning van de 200 tot 1000 verschillende partijen, die hij per jaar, uitvoert managen. Dit houdt in dat het productiepatroon van de verschillende rassen die hij voert perfect inzichtelijk is en geoptimaliseerd kan worden n.a.v. klantwensen, arbeidspatroon etc. Daarnaast worden in QMS Chrysant alle teelt-technische data van de betreffende partijen vastgelegd. Hiermee wordt ingebouwde bedrijfsspecifieke groei-modulering doorlopend ‘zelflerend’ geoptimaliseerd.

Extra meerwaarde van data ontstaat door deze data te delen. Dat merken wij met QMS Chrysant doordat telers hun QMS data kunnen koppelen met andere systemen. Zo bestaat er bijvoorbeeld een koppeling met het voorraadbeheersysteem Florinet, waar o.a. webshops aan gekoppeld zijn.

In de toekomst verwachten we door de koppeling met klimaatcomputers, met de module gewasbescherming en het inpassen van plantsensoren de meerwaarde van QMS Chrysant nog verder te vergroten.

Theo Roelofs, Teeltadviseur Chrysanten Delphy