land: Europa

5 januari 2023

Delphy ISFC Kennisbijeenkomst 29-03-2023

Woensdag 29 maart 2023 organiseert Delphy wederom een internationale kennisbijeenkomst zachtfruit. Deze voorjaarsbijeenkomst wordt georganiseerd op onze onderzoekslocatie voor zachtfruit: Delphy Innovative Soft Fruit Centre te Horst. Tijdens deze bijeenkomst worden lopende proeven toegelicht en diverse thema’s verder uitgediept door Delphy en externe spreker. Tevens is er deze middag ruimte om te netwerken.   Update […] Lees meer…

17 mei 2022

Peter Morrenhof

Adviseur Boomteelt Regio: Oost Nederland Expert: Coniferen, Sierteelt, Vaste Planten en Snijbloementeelt M +31(0)6 51 85 58 63 E p.morrenhof@delphy.nl Lees meer…

5 augustus 2021

Martijn Voorwinden

Adviseur bloeiende- en groene planten Expert: (snij) Anthurium Regio: Nederland, Europa M +31(0)6 83 08 97 32 E m.voorwinden@delphy.nl Lees meer…

26 mei 2021

IPM Works

IPMWorks zet in heel Europa demonstraties op van geïntegreerde bestrijding op landbouwbedrijven, i.s.m. het IPM Decision Platform. Lees meer…

IPM Works
26 mei 2021

IPM Decisions

IPM Decisions creëert een online platform dat eenvoudig te gebruiken is voor het monitoren en beheersen van ziekten, plagen en onkruiden. Lees meer…

13 januari 2021

Delphy ISFC Kennisbijeenkomst 2-11-2022

Na 2 eerdere succesvolle bijeenkomsten, organiseert Delphy op woensdag 2 november 2022 wederom een internationale kennisbijeenkomst zachtfruit. Deze najaarsbijeenkomst wordt georganiseerd op onze onderzoekslocatie voor zachtfruit: Delphy Innovative Soft Fruit Centre te Horst. Tijdens deze bijeenkomst worden lopende proeven toegelicht en diverse thema’s verder uitgediept door Delphy en externe spreker. Tevens is er deze middag […] Lees meer…

4 september 2020

Marc van Tilburg

Adviseur Zachtfruit Expert: Aardbeien in kassen, stellingen, trayplantenopkweek, digitalisering/SQMS Reio: Europa M +31 (0)6 30 32 71 91 E m.vantilburg@delphy.nl Lees meer…

3 juni 2020

Smart Protein

Een Horizon 2020 project met 33 partners. Hoofddoelen: het ontwikkelen van  nieuwe voedingsproducten op basis van eiwitgewassen en het verwaarden van reststromen uit de voedingsindustrie. Lees meer…

27 mei 2020

CIMAT: multi-inzetbare robots in de landbouw

CIMAT: Catalyst for Innovative Mechatronics in Agricultural Technology Traditioneel gaan schaalvergroting en mechanisering hand in hand. Maar deze strategie biedt geen oplossing voor kleinere land- en tuinbouwbedrijven die zich richten op de bioteelt of op specifieke nicheteelten zoals groente, (klein) fruit of bomen. Deze bedrijven zijn vragende partij voor multifunctionele machines, inzetbaar bij diverse landbouwtaken […] Lees meer…

3 maart 2020

BEST4SOIL

Best4Soil, een praktijknetwerk om kennis te delen ter voorkoming en terugbrengen van bodemgerelateerde ziekten. Met Best4Soil bouwen we een community of practice netwerk in heel Europa door telers, adviseurs, voorlichters en onderzoekers met elkaar in contact te brengen. Dit netwerk bevordert praktijkgerichte kennis over 4 best practices (compost, groenbemesters, anaerobe grondontsmetting, (bio)solarisatie) voor de bestrijding van bodemziekten. Daarom maken we een website en organiseren we bijeenkomsten en evenementen in 20 Europese landen waar we kennis over bodemgezondheid uitwisselen met onze communities of practice. Het hoofddoel van het thematische netwerk van Best4Soil is om de bodemgezondheid in Europa te behouden, te verbeteren of te herstellen. Lees meer…