land: België

3 oktober 2023

ADaM & PreciLa

Agri-DataManagement en PrecisieLandbouw in Vlaanderen en Nederland De mogelijkheden van data verzamelen en verwerken met algoritmes zijn enorm, maar worden vooralsnog onvoldoende benut door de implementatie van precisielandbouw.  ADaM&PreciLa wil door verbeterd Agri-DataManagement (ADaM), technische innovaties en praktijkdemonstraties, PrecisieLandbouw (PreciLa) in Vlaanderen en Nederland tot bij de teler te brengen. De focus ligt op fruitteelt […] Lees meer…

8 juli 2023

Nieuw: Akkerbouw Snertdag

Kom naar de Akkerbouw Snertdag met aandacht voor de teelt van onder andere zaaiuien, suikerbieten, aardappelen en peen! Op 14 December in Dronten hebben we de resultaten van het onderzoek uit 2023 verwerkt. Bezoek de standhouders en volg presentaties van Delphy om je netwerk en kennis te vergroten. De oogst na deze Snertdag is nieuwe […] Lees meer…

7 juli 2023

Pootaardappeldag, wintereditie 30 januari 2024

Op 30 januari 2024 organiseert Delphy Dé Pootaardappeldag in Emmeloord. Alle details over het onderzoek naar loofdoding in pootgoed en luisvirus, maar ook over ander belangrijk onderzoek of ontwikkelingen in de pootgoedteelt zullen dan worden gepresenteerd. Lees meer…

6 februari 2023

Pootaardappeldag, wintereditie 31 januari 2023

De Pootaardappeldag weer in januari 2024 Op 30 januari 2024 organiseren wij als Delphy Dé Pootaardappeldag in Emmeloord. Alle details over het onderzoek naar loofdoding in pootgoed en luisvirus, maar ook over ander belangrijk onderzoek of ontwikkelingen in de pootgoedteelt zullen dan worden gepresenteerd. Binnenkort zullen wij meer bekendmaken over datum en thema. Geïnteresseerde sponsoren, […] Lees meer…

landelijke pootaardappeldag
19 oktober 2022

Cursus Biologische Fruitteelt 2023-2024

Tijdens de cursus gaan we in de winter in op de achtergronden van de biologische fruitteelt. In mei/juni bezoeken we praktijkbedrijven en biologische sorteer/verkoopbedrijven. De cursus staat open voor Nederlandse en Belgische deelnemers! De cursus is bedoeld voor ondernemers in de fruitteelt, aspirant fruittelers, bedrijfsopvolgers en werknemers van fruitteeltbedrijven die interesse hebben in, of willen starten […] Lees meer…

5 april 2022

Introductie in bemesting

Op locatie – start 2024 “Als je vaste meststoffen gebruikt los je dit meestal op in water. De vaste vorm zijn moleculen zodra ze oplossen in water worden het ionen. Ionen hebben een elektrische lading. Als planten een ion opnemen heeft dit effect op de pH.” Voor wie? Deze cursus is bedoeld voor cursisten die […] Lees meer…

25 juni 2020

BIOFRUITNET

Wat zijn de doelen van het project? BIOFRUITNET heeft een visie op de toekomstige biologische fruitteelt in de EU. Een fruitteelt die praktisch goed uitvoerbaar is, winstgevend en duurzaam. Om dit doel te bereiken hebben de partners van BIOFRUITNET de volgende doelstellingen opgesteld: * Verzamelen en bundelen van bestaande kennis voor de praktijk: beschikbare wetenschappelijke […] Lees meer…

22 januari 2019

Grassificatie / Grassification

Over een periode van drie jaar zullen 23 partners uit het VK, Nederland, Frankrijk en België samen het volledige traject van bermbeheer tot eindproduct onder de loep nemen, om op die manier bermgras te valoriseren tot waardevolle eindproducten. Lees meer…

Grassification
19 december 2016

Bram Jansen

Adviseur Zachtfruit Expert: aardbeien glas, substraat, trayplantenopkweek, QMS Regio: Internationaal M +32 499 64 79 72 E brja@delphy.be Lees meer…