Brochures en Gidsen Boomteelt en Vaste Plantenteelt

Herkennen ziekten en plagen voor de boomteelt / vasteplantenteelt

De gids (2e druk, 2021) bestaat uit 176 pagina’s met meer dan 200 kleurenfoto’s en beschrijvingen van de belangrijkste aantastingen in de boomteelt en vasteplantenteelt zoals schimmelziekten, insecten en mijten. In de gids staan ook foto’s en beschrijvingen van de belangrijkste natuurlijke vijanden die spontaan voor kunnen komen op kwekerijen. De foto’s zijn in de praktijk gemaakt en helpen boomkwekers, vaste plantentelers en hun medewerkers bij het kennen en herkennen van ziekten, plagen en natuurlijke vijanden op het bedrijf.  Ook voor hoveniers en tuincentra is het boek een handig hulpmiddel. De gids kost € 45,- excl. btw. Klik hier voor meer informatie over de gids.
Bestel hier.

 

Gewasbescherming Boomteelt en Vasteplantenteelt

De gids ‘Gewasbescherming Boomteelt en Vasteplantenteelt 2022’ bevat alle informatie die boom- en vaste plantentelers nodig hebben voor een effectieve gewasbescherming. Per ziekte, plaag of onkruid wordt advies gegeven hoe u het probleem het beste kunt aanpakken. Achter in de gids staan uitgebreide middelenoverzichten met per middel informatie over de werking, maximale doseringen, maximale aantal toepassingen, effecten op natuurlijke vijanden, milieu en driftbeperkingen. U bestelt de gids in combinatie met de App Gewasbescherming Boomteelt als abonnement of los.
Bestel hier.

App Gewasbescherming Boomteelt

Met deze App (webapplicatie) kunt u alle gewasbeschermingsadviezen raadplegen op uw smartphone of tablet. U ontvangt één unieke code voor installatie van de app op één apparaat bij aanschaf van onze gewasbeschermingsgids. De app wordt het hele jaar up-to-date gehouden. U bestelt de app als abonnement samen met de gids. U kunt ook (extra) losse inlogcodes bestellen.
Bestel hier.

Actua

Naast onze gidsen hebben we onze Actua/nieuwsbrieven. Hiermee wordt u in het seizoen iedere twee weken op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen in gewasbescherming, bemesting, teelt en andere zaken.
Lees hier verder en geef u op voor een gratis proefabonnement.

 

Bemestingsgids boomteelt en vaste plantenteelt, containerteelt en vollegrond

Deze gids staat vol praktische informatie over de bemesting en is opgesplitst in drie delen. Een algemeen deel over de voedingselementen en hun functies. Een tweede gericht op containerteelt met bemestingsschema’s, goede potgrond, kwaliteit gietwater en informatie over de mestbehoefte per gewas. In het derde deel wordt de bemesting voor de vollegrondsteelt behandeld met daarbij veel aandacht voor bodemkwaliteit en organische stofvoorziening. De gids kost  € 37,50 excl. btw.
Bestel hier.