Blog

blogs here:

Signaal voor politiek: ABAV-systeem is nodig!

B en E lijsten bodemverbetering en natuurlijke herkomst, januari 2017 – PDF Overheid moet groene gewasbescherming faciliteren, oktober 2016 – PDF In oktober 2016 hebben we een opiniestuk verspreid waarin we een analyse gemaakt  hebben waarom het huidige overheidsbeleid de toepassing en ontwikkeling van duurzamere manieren van gewasbescherming frustreert en tegenwerkt. Zie het bestand in […] Lees meer…

Aaterra eruit : Wat nu?

1 december 2016 | Chrysant | nummer 14 2016 Aaterra eruit : Wat nu? Onlangs is duidelijk geworden dat vanaf begin volgend jaar de toelating van Aaterra voor de grondgebonden teelt gaat vervallen. Hier was al jaren sprake van en na enkele keren uitstel is het doek uiteindelijk toch gevallen. Het mag verkocht worden tot […] Lees meer…

Overheid moet groene gewasbescherming niet frustreren maar faciliteren. Tijd voor een ABAV-systeem!

Er is geen twijfel aan het feit dat het hoogst noodzakelijk is dat de Nederlandse Land- en Tuinbouw met grote urgentie de transitie moet maken naar meer duurzame of groene productiemethodes. Dit zal inhouden dat chemische manieren van gewasbescherming zo veel mogelijk vervangen zullen moeten worden door andere manieren om de gewassen te beschermen, die […] Lees meer…