“Ondanks grote afstand toch betrokken en dichtbij in Azië” Blog team Azië

Sven Paauwe & Jitse Schöne over hun advieswerk in Azië: In China begeleidt Sven een project waarbij de kas in oktober 2019 is opgeleverd en er in een straal van 1000 km geen andere high-tech tuinbouw te vinden is. Maar ook in het Midden-Oosten wordt Delphy Dashboard gebruikt en verzorgt Jitse de begeleiding en teeltadvies op afstand. In de afgelopen 2 jaar heeft het bedrijf waar Jitse actief is, een groei van 5 naar 20 hectare doorlopen en streeft ernaar te groeien naar 50 hectare high-tech kassen in de komende 5 jaar.

Data gedreven advies internationaal

Wij zien dat binnen beide projecten waarbij Delphy Dashboard ingezet wordt, een verschillende behoefte is in de vorm van gebruik. Waarbij in China de focus meer ligt op communicatie en het ontwikkelen & delen van kennis, ligt de focus in het Midden-Oosten meer op de integratie van verschillende Delphy systemen zoals het Dashboard & QMS (Quality Monitoring System) en het toekomstgerichte autonome telen. Hoe kan Delphy Dashboard het best worden ingezet?

Het mooie aan het Delphy Dashboard is, je kunt het inzetten naar behoefte van de klant. Het is een communicatieplatform, een platform voor kennisontwikkeling en een platform dat het verleden, heden en de toekomst met elkaar integreert om de klant met maatwerk te kunnen ondersteunen. Door het Dashboard breed in te zetten, kunnen wij ondanks de grote afstand betrokken en dichtbij blijven in Azië. Onze adviesfunctie op locatie is nu veranderd naar een centrale plek van advies geven, gebaseerd op gerealiseerde en voorspellende data!

 

Benieuwd naar onze ervaringen met het Delphy Dashboard in Azië? Hou de volgende blogs van Delphy in de gaten!

Sven Paauwe & Jitse Schöne, consultants team Azië