Bestelformulier Gewasbeschermingsgidsen

Vollegrondsgroenteteelt & Aardbeien 2019
(Abonnement(en) op de Delphy Gewasbeschermingsgids,
€ 82,00 (excl. 9% BTW) per abonnement, inclusief de maandelijkse digitale update.

Vollegrondsgroenteteelt & Aardbeien 2019
(Eenmalig de Delphy Gewasbeschermingsgids, € 130,00 (excl. 9% BTW) per exemplaar, inclusief de maandelijkse updaten.)

Aardappelrassengids 2010-11
(Laatste exemplaren, € 20,00 (excl. 9% BTW))

Handleiding Gewasbescherming Akkerbouw & Veehouderij 2019
(Abonnement, € 44,00 excl. 9% BTW en incl. verzendkosten)

Handleiding Gewasbescherming Akkerbouw & Veehouderij 2019
(Los exemplaar, € 49,75 excl. 9% BTW en incl. verzendkosten)

Bemestingsgids akkerbouw 2006-7
(Laatste exp. € 14,50 excl. 9% BTW en incl. verzendkosten)

Boomteelt en Vaste Plantenteelt 2018 incl. inlogcode app
(Los exemplaar, € 85,00 excl. 9% BTW en incl. verzendkosten binnen Nederland)

Inlogcode APP Delphy GWB Gids Boomteelt 2019
(Los exemplaar, € 75,00 excl. 9% BTW)

Herkennen ziekten en plagen voor boomteelt/vaste plantenteelt 2011
(Los exemplaar, € 35,00 excl. 9% BTW en incl. verzendkosten)

Bemestingsgids boomteelt en vaste plantenteelt, containerteelt en vollegrond 2013
(Los exemplaar € 37,50 excl. 9% BTW en incl. verzendkosten)

Gewasbeschermingsgids Fruitteelt 2018-2019 (inclusief App 2019)
(Los exemplaar, € 115,00 excl. 9% BTW, incl. verzendkosten)

Bemestingsgids Fruitteelt inclusief update.
Uitgave 2014. Basisinformatie bodem, bemesting, substraat en fertigatie. (Los exemplaar, € 45,00 excl. 9% BTW, incl. verzendkosten)

Fruitteelt App plus Gewasbeschermingsgids
Abonnement(en) op de Fruitteelt App plus Gewasbeschermingsgids € 95,00 excl. 9% BTW per jaar. Driejaarlijks, de eerstvolgende gids verschijnt in 2021.

Totaalbedrag: € (exclusief BTW)


Machtigingsformulier(bestellingen via internet uitsluitend via automatische incasso)

TOTAALBEDRAG (inclusief BTW en verzendkosten)
:

* Ik machtig Delphy om eenmalig bovenstaand factuurbedrag automatisch van mijn bankrekening af te schrijven.

Versturen betekent dat u akkoord gaat met automatische incasso en de leveringsvoorwaarden van Delphy.
Na ontvangst van uw bestelformulier ontvangt u uw bestelling zo spoedig mogelijk.