Bedrijfsscan GLB

Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) start op 1 januari 2023. Deze regeling is gekoppeld aan de nieuwe 7e Nitraatrichtlijn. De regelingen zorgen voor grote veranderingen ten opzichte van de huidige invulling van het GLB en mestbeleid. Wilt u weten wat deze nieuwe regelgeving op dit moment voor u en uw bedrijf betekent? Onze adviseurs geven u inzicht door middel van een GLB Bedrijfsscan.

Wat biedt de GLB Bedrijfsscan?

Op basis van uw bedrijfsgegevens krijgt u inzicht in het effect wat de nieuwe wet– en regelgeving heeft op uw bedrijf.

  • Voldoet u aan de condities en voorwaarden voor het ontvangen van de basispremie en eco-premie
  • Welke eco-activiteiten passen bij uw bedrijfsvoering? Wat zijn de voor- en nadelen van deze opties?
  • Vallen uw eco-activiteiten binnen de premie voor brons, zilver of goud?

Hoe werkt de GLB Bedrijfsscan?

  • U vraagt de GLB Bedrijfsscan aan door het onderstaand interesseformulier online in te vullen;
  • Vervolgens levert u de bedrijfsgegevens aan via het formulier wat we u toesturen;
  • Wij nemen telefonisch de gegevens met u door. Daarna verwerken we de gegevens en stellen een   adviesrapport op. Indien gewenst kunnen we het rapport telefonisch of via een bedrijfsbezoek met   u doorspreken.

Wat kost de GLB Bedrijfsscan?

De kosten bedragen €135 per uur. De uren die nodig zijn voor het uitvoeren van de GLB Bedrijfsscan zijn maatwerk. Dit hangt uiteraard af van uw bedrijf, het aantal gewassen, aantal percelen, sloten, landschapselementen, etc. en de nauwkeurigheid waarmee de gegevens aangeleverd worden. Naast deze scan kunnen wij u ook ondersteunen bij de Gecombineerde Opgave komend voorjaar.

Hebben wij uw interesse gewekt?

Dan zien wij graag uw formulier tegemoet. Kies hieronder de link van uw regio om uw aanvraag in te sturen. Heeft u vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer van uw regioteam.

Invulformulier GLB-Bedrijfsscan 2023 Akkerbouw Zuid-west
T +31 (0)186 – 573 011
Invulformulier GLB-Bedrijfsscan 2023 Akkerbouw Noord-west
T +31 (0)321 – 388 841
Invulformulier GLB-Bedrijfsscan 2023 Akkerbouw Noord-oost
T +31 (0)592 – 378 130
Invulformulier GLB-Bedrijfsscan 2023 Akkerbouw Zuid-oost
T +31 (0)77 – 398 7500

LET OP!
Deze regelgeving is nog steeds aan veranderingen onderhevig. Daarmee geeft de GLB Bedrijfs-scan een goede eerste indruk van uw situatie, maar levert dit nog geen bindend resultaat.