“Alle wegen leiden naar Groene Digitalisering” Blog Max van den Hemel

Online sessies:  In de maand juni staan drie online sessies gepland over Groene Digitalisering in de glasgroenteteelt. Meer informatie en aanmelden kan via de website.

“Blog Data Gedreven Advies in de tomaten- en komkommerproductie”

Ik ben Max van den Hemel en werkzaam bij team Delphy Digital als Teelt Engineer Glasgroenten. Mijn dagelijkse werkzaamheden hebben te maken met “Groene Digitalisering”, dat zich richt op de plant en hoe die reageert op zijn omgeving en de teeltacties die uitgevoerd worden. Ik richt me op het gebruik van teeltgegevens om u als teler te ondersteunen bij uw strategische, tactische en operationele managementbeslissingen. Mijn rol is om de vertaler te zijn in het web van drie verschillende aspecten in digitalisering: domeinkennis, data science en software ontwikkeling. Het is de uitdaging om u als teler te helpen en te stimuleren om digitalisering te implementeren in het huidige teeltproces.

“De afgelopen jaren hebben we verschillende modellen en tools ontwikkeld om telers te ondersteunen bij het optimaliseren van hun teelt en om een digitale transformatie in de glastuinbouw te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn het Delphy Dashboard, QMS Tomaat/Komkommer, de Climate Profiler en de Climate Controller.”

Allereerst beginnen we met het maken van de teeltstrategie aan de hand van QMS (Quality Management System). Vervolgens worden alle databronnen en modellen geconfigureerd en gepresenteerd in het Delphy Dashboard. Als alles goed is geconfigureerd en een bepaalde testperiode voorbij is, nemen we stap voor stap de besturing in de kas over tot uiteindelijk een volledig autonome klimaat- en irrigatiebesturing. In de operationele fase monitoren wij als Delphy Digital de teelt op afstand op basis van de informatie in het Dashboard. Uw medewerkers zijn verantwoordelijk voor de teeltregistraties en de aansturing van arbeid. Zeker in tijden met COVID-19, waar wij als Delphy niet op locatie aanwezig kunnen zijn, laat dit de mogelijkheden zien van autonoom telen en advies op afstand. Groene Digitalisering kan er dus voor zorgen dat je als organisatie minder afhankelijk bent van het hebben van groene vingers en de rol van een teler beter schaalbaar wordt.”

“Al deze componenten samen geïntegreerd brengen ons bij autonoom teeltmanagement. Delphy neemt de positie in om data te vertalen naar beslissingen, waarbij de plant leidend is. De data kan van verschillende leveranciers komen en de beslissingen of acties gaan naar besturingssystemen.

U kunt mijn volledige presentatie bekijken op Delphy youtube om meer te weten te komen over de ontwikkeling van Delphy en Delphy Improvement Centre in data-gedreven teeltmanagement. De wereld en onze sector zijn aan het veranderen. Delphy, en jonge mensen die werkzaam zijn in deze sector zoals ik en mijn co-presentator en collega, consultant Joris Mulders, willen deze verandering niet alleen het hoofd bieden, maar er ook daadwerkelijk in voorop lopen.

Online sessies

In de maand juni staan drie online sessies gepland over Groene Digitalisering in de glasgroenteteelt. Meer informatie en aanmelden kan via de website.

Tot slot, in de tweede helft van het jaar zijn we van plan een nieuwe ronde pilots te starten met een groep tomaten- en komkommertelers. Dus, als u geïnteresseerd bent in data-gedreven telen, doe dan mee en neem contact op met mij (m.vandenhemel@delphy.nl of +316 22705379).

Max van den Hemel, Delphy Digital Teelt Engineer Glasgroente