QMS

Optimaliseer uw teelt met het Quality Management System van Delphy: QMS

Delphy heeft QMS ontwikkeld voor de teelt van:

  •     roos
  •     chrysant
  •     phalaenopsis
  •     tomaat
  •     plantsap
  •     lelie
  •     hardfruit
  •     aardbeienteelt onder glas
  •     boomteeltgewassen

QMS maakt bedrijfsspecifiek en cijfermatig advies mogelijk
Vanuit de teeltpraktijk bestaat een toenemende vraag naar meer bedrijfsspecifiek en cijfermatig advies. Delphy heeft daarom het Quality Management System (QMS®) ontwikkeld. Met behulp van dit systeem kan een teler samen met zijn adviseur de teelt heel gericht sturen op basis van cijfers en speciaal ontwikkelde soort en rasspecifieke groeimodellen. Dit biedt veel mogelijkheden.

Wat is QMS?
Door literatuur te combineren met onderzoeks- en praktijkgegevens kunnen heel gericht gewas- en rasspecifieke rekenmodellen worden ontwikkeld. QMS is een programma waarin alle kennis van een teelt en verschillende rekenmodellen zijn samengevoegd tot een groot gewasgroeimodel.

Met QMS kunt u bedrijfsspecifieke begrotingen maken. Het uitgangspunt is dat een plant reageert volgens een strakke handleiding. Bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid licht vertaalt zich in een daarbij horende hoeveelheid droge stof. Een goed rekenmodel kan exact bepalen wat het effect is op de productie. De teelt- en gewasspecifieke voorspellingen die u samen met uw adviseur kunt maken, zijn gebaseerd op bedrijfsgegevens, klimaatinstellingen, teeltgegevens,  langjarig gemiddelde buitengegevens enz. Door deze gegevens te combineren ontstaat er een productiebegroting en planning. Tevens heeft u met QMS een stuurinstrument in handen om diverse teeltmaatregelen door te rekenen op hun effect op de opbrengst en kwaliteit van uw gewas.

Beter sturen
Op basis van de teelt- en opbrengstvoorspellingen die met QMS worden gemaakt kan een teler beter beslissingen nemen om de groei van zijn gewas te optimaliseren. Het sturen van de teelt en het nemen van beslissingen gebeurt in de dagelijkse praktijk nog veel op gevoel. Met QMS kan een teler sturen op basis van cijfers. Ook de adviseurs van Delphy kunnen het programma gebruiken om hun adviezen te onderbouwen. Zo wordt de teelt geoptimaliseerd.

Binnen het programma bestaat ook de mogelijkheid om data van uw bedrijf te vergelijken met andere deelnemende bedrijven. U kunt daarnaast rechten verlenen aan andere personen die deze registratie mogen volgen.

Informatie
Wilt u meer weten over QMS neem dan contact op met

Team Delphy Digital