Grondig bodemadvies akkerbouw

Voor een optimale productie is het van belang dat naast de chemische bodemvruchtbaarheid (Ph, hoofd- en spore-elementen) ook de fysische bodemvruchtbaarheid in orde is. Dit is zoeken naar de perfecte balans tussen aarde, water en lucht. De druk op de bodem neemt toe de laatste jaren:

•    het groeiseizoen wordt langer: vroeger zaaien en poten, later oosten
•    de hoeveelheid neerslag en de neerslagintensiteit neemt toe. Dit moet gedurende een langer groeiseizoen ‘verwerkt’ worden
•    schaalvergroting brengt grotere machines van specialistische bedrijven en intensievere bouwplannen
•    scherpere mestwetgeving dus toenemend belang bodemvruchtbaarheid en dus bodemkwaliteit
•    bodemverbetering heeft bij hogere prijzen goed rendement

Voor optimaal gebruik van de toegediende meststoffen en water moet de beworteling de maximale diepte bereiken. Maar ook moet kwaliteitsverlies door wateroverlast voorkomen worden. Daarnaast moet het perceel door een goede ontwatering maximaal toegankelijk zijn in zowel het voorjaar als het najaar. Dit om het groeiseizoen maximaal te benutten.

Delphy kan van dienst zijn op de volgende adviesterreinen:

•    advies bodemverbetering
•    advies drainage
•    advies bodemverdichting
•    advies ontwatering
•    advies bodemverlichting
•    advies peilbeheer / waterkwantiteit

Het hebben van een niet-optimale bodem kan veel geld kosten. Daarnaast is ook drainage en grondverbetering een relatief dure ingreep. En over het algemeen krijgt u maar één keer de kans om het echt goed te doen!

Informatie

Roelof Naber
M 06 – 5315 1722
E r.naber@delphy.nl