Autonoom Teeltmanagement

De mogelijkheden op het gebied van data-ontsluiting, sensortechniek en kunstmatige intelligentie zorgen ervoor dat autonoom teeltmanagement dichterbij is dan we een aantal jaar geleden  dachten. Dat blijkt wel uit de resultaten van de Autonome Kas Challenge. Dit biedt kansen voor de glastuinbouw. Voor de verdere ontwikkeling van autonoom telen zijn we op zoek naar partijen die willen bijdragen aan dit succes.

Ontwikkeling product autonoom teeltmanagement

Met de continue groei van de wereldbevolking neemt de behoefte aan voedsel toe. Daarnaast nemen de verduurzamingsvraagstukken toe in zowel de sierteelt als groenteteelt en is er een tekort aan
teelt en energie experts in veel bedrijven. Hoe kan de glastuinbouw deze uitdagingen ombuigen tot kansen? Door kennis van teelt en energie beschikbaar te maken via slimme datagedreven diensten.
Delphy werkt aan een product dat autonoom teeltmanagement in de praktijk mogelijk maakt. Bij bedrijven met veel kennis helpt dit bij complexe keuzes in teeltmanagement, waar minder kennis aanwezig is, is de stap naar teeltsturing op afstand straks mogelijk. Zo ontstaat een optimaal kasklimaat en lager energieverbruik met een optimale teeltopbrengst als resultaat. Minder sturen op intuïtie en meer op data!

Doet en denkt u met ons mee?

Voor de verdere ontwikkeling van autonoom teeltmanagement komen we graag in contact met:

  • Grote glastuinbouwbedrijven met groenteteelt, liefst ook met vestigingen in meerdere landen
  • Bedrijven die internationaal kassen bouwen
  • Investeerders, klimaatcomputer of techbedrijven.

Interesse of wilt u meer informatie? Stuur een e mail naar: k.vanegmond@delphy.nl