Advies en diensten Kazachstan

Delphy bedient haar klanten wereldwijd van op maat gesneden advies en begeleiding bij de voorbereiding en uitvoering van land- en tuinbouw gerelateerde projecten.

Turn key projecten: van idee tot realisatie

Delphy begeleidt nieuwbouwprojecten; van de eerste schets tot de uiteindelijke realisatie. Een goed project verdient een goed projectplan en haalbaarheidsstudie, dat als leidraad dient voor een gedegen uitvoering en tevens als basis kan dienen voor het verkrijgen van financiering.

Als dit is gerealiseerd, ondersteunt Delphy desgewenst bij het vinden van partners en uitvoerders door een tenderprocedure op te starten.

Bij de bouw van het project is goede bouwbegeleiding cruciaal. Als de bouw is gerealiseerd verzorgt Delphy de volledige technische assistentie bij het telen. Dit kan inhouden het trainen van lokaal management, het adviseren (al dan niet op afstand) en het detacheren van een of meer telers of farm managers.

Onderstaande figuur laat een algemeen verloop van de verschillende onderdelen zien die aan de orde kunnen zijn bij een turn-key project.

schema turn key

Stappenplan Turn-key project

1. Haalbaarheidsstudie

Het laten uitvoeren van een haalbaarheidsstudie door een onafhankelijk bureau is uitermate belangrijk om niet bij de uitvoering voor onaangename verassingen komen te staan. Tevens dient het uit de haalbaarheidsstudie resulterende business plan als instrument om financiering van eigen vermogen in de vorm van mede investeerders/aandeelhouders, of vreemd vermogen in de vorm van een lening aan te kunnen trekken. Het geeft een beeld van de commerciële, technische en financiële omgeving, verwachtingen en resultaten van het beoogde project.

2. Financiering

Financiering is de start en vaak de kritieke succesfactor voor het realiseren van projecten. Delphy kent wereldwijd vele financiers. Door kritisch het project te analyseren en een gedegen “bankable report” op te stellen, heeft Delphy voor veel projecten nieuwe financieringsbronnen aangeboord om projecten mogelijk te maken. Ook heeft Delphy ervaring met het verkrijgen van garanties, die vaak vereist zijn voor specifieke financieringen.

Delphy helpt sinds jaar en dag Nederlandse bedrijven die internationaal nieuwe wegen willen inslaan met het verkrijgen van subsidies. Deze subsidies zijn met name interessant om risico’s betrokken bij internationaliseren in opkomende markten te verkleinen, en dus de slaagkans van projecten te vergroten. Naast het verzorgen van de subsidieaanvraag, begeleidt Delphy haar klanten ook in de projectadministratie en projectuitvoering waar opportuun.

Ook voor buitenlandse partijen die samen met een Nederlandse partner een nieuwe onderneming starten in hun land, kunnen bepaalde subsidietrajecten interessant zijn. In een aantal landen heeft Delphy tevens ingangen om lokaal subsidies voor projecten te verwerven.

Een belangrijke subsidieactiviteit van Delphy is dat wij ook voor groepen van Nederlandse bedrijven subsidies verwerven om gezamenlijk een buitenlandse markt te openen.

3. Partnersearch

Delphy kan door haar wereldwijde netwerk partijen aan elkaar koppelen die elkaar aanvullen. Dit gebeurt in projecten waar teeltkennis gekoppeld wordt aan marktbereik (binnen Europa) of waar afzetmogelijkheden worden gecombineerd met een biologisch aanbod van uitgangsmateriaal.
Een belangrijke match making activiteit is het vinden van investeerders bij partijen die willen uitbreiden, of samen een nieuwe onderneming willen opzetten.

4. Tenderprocedure

Het goed opzetten van een tender en laten evalueren van aanbiedingen door een onafhankelijke kennispartner kan financieel veel opleveren voor de investeerder van bijvoorbeeld een kas. De geruststelling dat de juiste leverancier tegen de beste prijs de meest passende technische specificaties aanbied scheelt de investeerder in de feitelijke investering, maar ook in de opbrengsten na bouw. Het te telen gewas, klimaat, aanwezige kennisniveau en juridische kader zijn enkele belangrijke criteria waarin de aanbiedingen worden getoetst.

5. Bouwbegeleiding

Delphy kan ook tijdens de bouw van uw project ondersteunen door supervisie op bouw en aanleg. Zo kunnen wij een oogje in het zeil houden en inspringen waar nodig om te verzekeren dat uw project wordt opgeleverd naar ontwerp.

6. Telen

Teeltbegeleiding is een kernactiviteit van Delphy. Met een team van meer dan 170 adviseurs, vakbekwaam op verschillende gewassen of onderwerpen fungeert de Delphy adviseur als klankbord en vraagbaak voor de ondernemer. Dit gebeurt veelal door geplande bedrijfsbezoeken, maar ook kan de Delphy adviseur via moderne technologie online advies verstrekken.

Naast deze adviesrol, kan Delphy ook tuinders of farm managers detacheren om juist in de eerste cruciale jaren met goed management goede resultaten te behalen. Ook deze manager zal gebaat zijn bij teeltbegeleiding om te kunnen sparren en advies in te winnen.