Advies en diensten Fruitteelt

Samenwerking met Aurea Imaging

Delphy en Aurea Imaging hebben data-analyse, teeltmaatregelen en GPS-gestuurde machines bij elkaar gebracht om teeltmaatregelen per boom uit te kunnen voeren. Een boomgaard lijkt homogeen, maar de data die een dronevlucht oplevert kan verrassend zijn. Toelichting op de taakkaart en gericht advies helpen uw bedrijf verder richting optimalisatie, minder arbeid en meer overzicht.

Taakkaarten

Aurea Imaging en Delphy maken taakkaarten en voorzien deze van advies voor verschillende teeltmaatregelen:

 • Variabele wortelsnoei op basis van groeikrachtkaarten (eind juni)
 • Bloesemkaarten in bloeiperiode in combinatie met gerichte bespuitingen (voorjaar)
 • Bladvalperiode voor detectie zwakke bomen en gerichte bemesting (oktober/november)

Taakkaarten op basis van dronedata en beeldanalyse zodat maatwerk per boom mogelijk is. Dit levert een bijdrage aan hogere opbrengsten, egale groei en verminderde arbeid voor bijvoorbeeld handmatig dunnen. De data kan gebruikt worden op papier, tablet of in GPS-systemen. Zo worden machines per boom volledig geautomatiseerd aangestuurd. We helpen bij het interpreteren en toepassen van de verzamelde data. Traditioneel en digitaal teeltadvies vullen elkaar aan.

Teelttechnisch advies

 • Teeltbegeleiding: advies over rassenkeuze (inclusief nieuwe rassen, groeiregulatie, dunning en snoei.
 • Begeleiding bij Inova-rassen.
 • Bodembeoordeling (voor inplant) en het opstellen van een bemestingsplan.
 • Advisering over mestboekhouding en gebruiksnormen.
 • Gewasbescherming: waarnemen van ziekten en plagen tijdens teelt en bewaring, het voorkomen van problemen én het oplossen van knelpunten.
 • Bedrijfsbegeleiding, economisch advies, advies over bewaring, afzet, techniek en kwaliteitszorg.
 • Gespecialiseerde advisering over teelt van klein- en steenfruit. De nadruk ligt hierbij op geïntegreerde gewasbescherming, bemesting, waterhuishouding, teeltaspecten en opkweek van plantmateriaal.
 • Advies biologische fruitteelt.

Bedrijfseconomisch en strategisch advies

 • Opstellen van een bedrijfsplan en financieringsplan
  • Advies bij starten van een nieuw bedrijf of bij bedrijfsovername
  • Doorspreken van de financiële situatie op uw bedrijf
 • Sparringpartner voor uw toekomstvisie
 • Taxaties en berekeningen van schade
 • Subsidieadvies

Informatievoorziening

 • In de nieuwsbrieven Actua grootfruit (appel en peer), Actua kleinfruit (braam, bes en framboos), Actua steenfruit (pruim en kers) en Biovaria fruit (biologische fruitteelt) leest u tips over gewasbescherming, bemesting en teelt.
 • De gewasbeschermingsgids fruitteelt is een 2-jaarlijkse uitgave met actuele informatie over toegelaten middelen en advies over bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden. Ook wordt er een bemestingsgids fruitteelt uitgegeven.
 • Brochure: Collina, Santana, Topaz en Red Topaz. Hierin vindt u informatie over de teelt, pluk en bewaring van deze schurftresistente rassen in de biologische teelt.
 • Studiedagen, veldbijeenkomsten en cursussen (o.a. verlenging spuitlicentie).