Advies en diensten Boomteelt en Vaste Plantenteelt

Advies en diensten Boomteelt

De experts van Delphy helpen u graag vooruit!

Onze producten en diensten

QMS® Boomteelt
Het weer heeft veel invloed op de groei van uw gewas en de ontwikkeling van ziekten en plagen. Met een weerstation op uw bedrijf en het waarschuwingssysteem QMS® is het mogelijk diverse teeltvragen specifiek voor uw bedrijf te beantwoorden. U kunt de meetcijfers en waarschuwingsmodellen raadplegen op uw computer of smartphone.
Klik hier voor meer informatie over QMS® Boomteelt.

Bedrijfsadvies
Voor Delphy is kennis en kunde ontwikkelen en overdragen een persoonlijke en vertrouwelijke zaak die moet aansluiten bij de behoefte van onze klanten. De zelfstandige positie van Delphy staat garant voor onafhankelijke en actuele kennis over teelt en bedrijfsvoering. Diverse telers van boomkwekerijproducten en vasteplanten maken gebruik van onze bedrijfsbegeleiding. Uw adviseur bezoekt regelmatig uw bedrijf, beoordeelt uw gewas, verdiept zich in uw vragen en situatie en geeft u een persoonlijk en praktisch advies op papier. Uw relatie met onze adviseurs is persoonlijk, maar u kunt beschikken over de expertise van het gehele team.

Advies bij strategische keuzes
Om succesvol te ondernemen, is het van belang om de eigen bedrijfsvoering geregeld tegen het licht te houden en adequaat in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Delphy kijkt met een frisse blik naar uw bedrijf en kan u helpen bij het maken van ingewikkelde strategische keuzes. Wij denken met u mee en onderbouwen de keuzes met cijfers. Wilt u de kostprijs weten van uw product, heeft u een ondernemingsplan of financieringsbegroting nodig? Ook op financieel economisch gebied kan Delphy u adviseren. Het gaat daarbij niet alleen om de cijfers maar ook om het juiste inzicht in de praktijk.

Bodem, water en bemesting
Een gezonde bodem is de basis. Zeker op nieuwe percelen, maar ook op de bestaande percelen waar de structuur of de ontwatering te wensen overlaat, is het verstandig de bodem te laten beoordelen door een specialist. U krijgt dan inzicht in uw bodem en de mogelijkheden om deze te verbeteren. Uw vragen over bodemverbetering, bemesting, wetgeving, bodemleven en waterkwaliteit kunnen wij deskundig beantwoorden.

Techniek en bedrijfsuitrusting
Onze specialisten techniek en bedrijfsuitrusting adviseren u over de aanleg van een containerveld, de optimale inrichting van het bedrijf, de keuze van de juiste spuitapparatuur of andere technische adviezen. Ook kunnen wij u informeren over de milieumaatregelen die voor u van toepassing zijn.

Gewastaxaties
Schade of een gewastaxatie nodig? Delphy kent de complexiteit van uw teelt en heeft een eigen team (met landelijke dekking) waarin deskundigen vertegenwoordigd zijn.

Trainingen & Brochures
Scholing hoort bij een goed personeelsbeleid. Delphy heeft een uitgebreid cursusprogramma en kan ook specifiek vóór en op uw bedrijf trainingen op maat verzorgen. Informeer naar de mogelijkheden. Daarnaast hebben wij diverse brochures zoals onze gewasbeschermingsgids.

Onderzoek en innovatie
Zoekt u een oplossing voor een praktijkprobleem of bent u op zoek naar nieuwe innovatieve ontwikkelingen? Op onze eigen onderzoekskwekerij aan de Dijkgraafweg 32 in Hazerswoude Dorp voeren wij onderzoek uit en ontwikkelen we kennis. Door de kennis en expertise van adviseurs en onderzoekers uit de verschillende plantaardige sectoren te bundelen is het team breed inzetbaar voor het oplossen van praktijkproblemen of het initiëren van innovatieve ontwikkelingen. Voor leveranciers van o.a. potgrond, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. De conclusies en resultaten worden in overleg met de opdrachtgever breed uitgedragen.

Projecten
Delphy voert diverse projecten uit voor zowel de agribusiness als (semi) overheden. Het gaat hierbij vaak om grote landelijke en of sectoroverschrijdende projecten waarbij nieuwe kennis wordt ontwikkeld of verspreid. Ook met individuele bedrijven worden innovatieprojecten ontwikkeld, eventueel subsidie aangevraagd en uitgevoerd. In het Koepelproject ‘Plantgezondheid’ werken boomkwekers en vaste plantentelers samen met Delphy en andere partijen aan milieuvriendelijke teeltmethoden.

Internationale activiteiten
De inkoop, verkoop en productie van boomkwekerijgewassen wordt internationaler. Ook buiten onze landsgrenzen is Delphy actief. Voor grensoverschrijdende activiteiten op het gebied van productie en afzetontwikkeling kunt u bij ons terecht.