Advies en diensten Biologische Landbouw

Advies Biologische Landbouw

Delphy adviseert biologische ondernemers over diverse onderwerpen van de bedrijfsvoering:

  • Bedrijfsplannen, opzetten van een bouwplan en een slimme vruchtwisseling om maximaal rendement uit uw bedrijf te halen.
  • Bemestingsplannen gericht op een goede productie van uw gewassen en het in stand houden of verbeteren van de bodemvruchtbaarheid.
  • Teeltsystemen zoals teelt op vast rijpaden met behulp van GPS technieken en de implementatie van niet kerende grondbewerking (NKG).
  • Teeltadvies in het groeiseizoen. Onkruidbestrijding, beheersing van ziekten en plagen staan  hierbij centraal.
  • Bedrijfseconomisch advies voor de korte en langere termijn.
  • Advies over bewaring van producten, mechanisatie in de biologische landbouw.
  • Nieuwe ondernemers in de biologische sector kunnen bij Delphy terecht voor omschakelingsplannen en begeleiding bij het omschakelingsproces.