Advies en diensten team Akkerbouw Noordwest-Nederland

Bedrijfsbegeleiding
Integrale bedrijfsbegeleiding door Delphy omvat alle aspecten die samenhangen met de teelt; zie de beschrijving hieronder.

Bouwplan of teeltplan
Bij de bespreking van het bouwplan of teeltplan wordt gesproken over o.a. perceelskeuze, rassenkeuze bijv. mbv een wintertarwerassenlijst, plantafstanden, zaaizaadhoeveelheden in de context van het gehele bedrijf. Het teeltplan is afgestemd op uw specifieke bedrijfssituatie. Ook bemesting en actuele informatie over alle lopende teeltmaatregelen zijn onderdeel van dit advies.

Bodem, bemesting & water
In een advies over bodem en water staan het bevorderen van bodemvruchtbaarheid en een veilige teelt centraal. U kunt terecht met al uw vragen over:

  • Bodemgezondheid en organische stofvoorziening.
  • Aaltjesproblematiek.
  • Grondverbetering op bouwvoor niveau of op dieper bodem profielniveau.
  • Vochtvoorziening en efficiënt beregenen.
  • Mineralen management: uw bemesting naar een hoger plan.

Gewasbescherming
Bij het bestrijden van ziekten en plagen in uw gewas, wilt u een advies dat efficiënt en goedkoop is en past bij uw werkwijze. Daar komt veel bij kijken: omgaan met middelen, spuitvrije zones en de keuze van driftarme doppen.

Oogst & bewaring
Bij een advies rondom oogst en bewaring kijken we samen naar de kwaliteit van het te oogsten en geoogste product. Ook na de oogst – in de bewaring – kunnen we uw producten monitoren. Aardappelen kunnen volgens CKA-voorwaarden worden beoordeeld op kwaliteit voor o.a. de frites industrie. U ontvangt een rapportage van uw partij en, als u dat wenst, een vergelijking met uw collega’s.

Managementadvies
Goed ondernemerschap is essentieel voor een gezond bedrijf. Voor managementadvies en advies over nevenactiviteiten kunt u ook terecht bij Delphy.

Economische bedrijfsanalyse
Een bedrijfsanalyse geeft u inzicht in het economisch reilen en zeilen van uw bedrijf. Knelpunten worden in beeld gebracht. Oplossingen worden doorberekend zodat gevolgen voor de toekomst zichtbaar worden. De aandachtspunten voor bedrijfsontwikkeling in de nabije toekomst komen duidelijk in beeld.

Kwaliteit- en ketenzorg
De invloed van afnemer en consument op de productie wordt steeds groter. De hygiënecode, EurepGap en certificering zijn voorbeelden van eisen uit de keten. Het advies richt zich op het maken van een de beschrijving van de processen binnen uw bedrijf, de implementatie en de naleving van het kwaliteitssysteem in de praktijk.

Biologische landbouw
De omschakeling naar biologische landbouw is een grote stap met veel gevolgen. Dit vraagt een gedegen voorbereiding en een plan om dit te realiseren. Delphy heeft verschillende specialisten.

Administratieve hulp
Ook papierwerk zoals het aanvragen van subsidies of het bijhouden van de gevolgen van diverse wetgevingen kunnen wij u uit handen nemen.