Advies en diensten Aardbeien en Vollegrondsgroente

Advies Aardbeien

Gewasbeschermingsmonitor
Vanaf 26 februari 2015 is het voor iedereen die voornemens is professionele gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken – dus ook buiten de landbouw – een verplichting om te beschikken over een gewasbeschermingsmonitor. De monitor is in de plaats gekomen van het Gewasbeschermingsplan. In tegenstelling tot het Gewasbeschermingsplan, waarin vooraf een planning wordt gemaakt, moeten in de Gewasbeschermingsmonitor de daadwerkelijk getroffen maatregelen op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming gedurende het teeltseizoen worden bijgehouden.
Klik hier voor meer info

Strawberry Quality Monitoring System (SQMS)
Op basis van een langjarig gemiddelde van etmaaltemperaturen kunt u met SQMS een voorspelling maken wanneer bloei start en eindigt. Ook kunt u voorspellen wanneer de oogst start en eindigt. Door invoer van de werkelijk gerealiseerde etmaaltemperaturen wordt wekelijks de voorspelling (en dus de grafiek) gecorrigeerd.

Op deze manier kunnen we de ontwikkeling van de verschillende percelen in beeld brengen, waarbij inzichtelijk wordt op welke percelen de ontwikkeling trager of juist sneller verloopt.
Klik hier voor meer info