Archieven: Advies en dienstenpagina's

30 juli 2019

Autonoom Teeltmanagement

De mogelijkheden op het gebied van data-ontsluiting, sensortechniek en kunstmatige intelligentie zorgen ervoor dat autonoom teeltmanagement dichterbij is dan we een aantal jaar geleden  dachten. Dat blijkt wel uit de resultaten van de Autonome Kas Challenge. Dit biedt kansen voor de glastuinbouw. Voor de verdere ontwikkeling van autonoom telen zijn we op zoek naar partijen […] Lees meer…

31 maart 2016

Advies en diensten team Onderzoek Akkerbouw

Praktijkonderzoek met innovatieve spuitmachine Delphy heeft een spuitmachine ontwikkeld om onderzoek te kunnen doen en demonstraties te geven over de verschillende spuittechnieken. De machine is naast de conventionele spuittechniek uitgerust met luchtondersteuning, luchtvloeistofdoppen en WingsSprayer. Van de technieken is veel bekend over het effect op druppelgrootte en emissie maar er is  onvoldoende bekend over de […] Lees meer…

6 januari 2016

Advies en diensten UIKC

UIKC, het Uien Innovatie en Kenniscentrum Het Uien Innovatie en Kenniscentrum is een initiatief van Proefboerderij Rusthoeve en Delphy. De initiatiefnemers streven er naar om ook andere strategische partners bij het initiatief te betrekken. Het UIKC is een stichting zonder winstoogmerk. Het vernieuwingsbedrijf is opgericht om op de huidige ontwikkelingen actief in te spelen. Het […] Lees meer…

15 december 2015

Advies en diensten Kazachstan

Delphy bedient haar klanten wereldwijd van op maat gesneden advies en begeleiding bij de voorbereiding en uitvoering van land- en tuinbouw gerelateerde projecten. Turn key projecten: van idee tot realisatie Delphy begeleidt nieuwbouwprojecten; van de eerste schets tot de uiteindelijke realisatie. Een goed project verdient een goed projectplan en haalbaarheidsstudie, dat als leidraad dient voor […] Lees meer…

15 december 2015

Advies en diensten Fruitteelt

Samenwerking met Aurea Imaging Delphy en Aurea Imaging hebben data-analyse, teeltmaatregelen en GPS-gestuurde machines bij elkaar gebracht om teeltmaatregelen per boom uit te kunnen voeren. Een boomgaard lijkt homogeen, maar de data die een dronevlucht oplevert kan verrassend zijn. Toelichting op de taakkaart en gericht advies helpen uw bedrijf verder richting optimalisatie, minder arbeid en […] Lees meer…

15 december 2015

Advies en diensten Boomteelt en Vaste Plantenteelt

Advies en diensten Boomteelt De experts van Delphy helpen u graag vooruit! Onze producten en diensten QMS® Boomteelt Bedrijfsadvies Advies bij strategische keuzes Bodem, water en bemesting Techniek en bedrijfsuitrusting Gewastaxaties Nieuwsbrief Actua Boomteelt Brochures / Gewasbeschermingsgids Cursussen / spuitlicentiebijeenkomsten Onderzoek en innovatie Projecten Interreg North Sea Region Soilcom Internationale activiteiten QMS® Boomteelt Het weer heeft […] Lees meer…

15 december 2015

Advies en diensten Bloembollen en Bolbloemen

Als ondernemer moet u voortdurend keuzes maken. Niet alleen de huidige wet- en regelgeving, maar ook de markt verandert snel. Daarnaast staat u wellicht voor de keuze van schaalvergroting of verder specialiseren. Bent u op zoek naar een adviseur, die vanuit uw oogpunt met u mee kan denken? Dan bent u bij Delphy aan het […] Lees meer…

15 december 2015

Advies en diensten Biologische Landbouw

Advies Biologische Landbouw Delphy adviseert biologische ondernemers over diverse onderwerpen van de bedrijfsvoering: Bedrijfsplannen, opzetten van een bouwplan en een slimme vruchtwisseling om maximaal rendement uit uw bedrijf te halen. Bemestingsplannen gericht op een goede productie van uw gewassen en het in stand houden of verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Teeltsystemen zoals teelt op vast rijpaden […] Lees meer…