Digitale Bodemspiegel Bloembollen: uw bodem en gewassen in beeld

Delphy biedt de mogelijkheid om uw percelen  in beeld te brengen vanuit de lucht met spectraal-fotografie, de ‘Digitale Bodemspiegel’. Bodem, water en bemesting bepalen voor een groot deel hoe goed uw gewassen groeien. Verschillen in gewasgroei binnen percelen zijn  een indicatie van verschillen in de bodem. Met behulp van deze nieuwe vorm van extra informatie kan de teelt verder worden geoptimaliseerd.

De afgelopen drie jaar heeft Delphy samen met akkerbouwers veel ervaring opgedaan met het maken en interpreteren van de spectraalbeelden en het analyseren van de verschillen in gewasgroei. De oorzaken zijn divers: aaltjes, verschillen in structuur  en organische stof. Op basis van de beelden en de analyse van de oorzaak kunt u de verschillen gericht en (plaats)specifiek aanpakken.

Digitale Bodemspiegel

Met deze nieuwe dienst van Delphy worden per perceel gedurende het groeiseizoen vijf opnames gemaakt. Per opname worden drie beelden gemaakt:

  • Een kleurenfoto van uw perceel
  • Een beeld voor biomassa en stikstofopname
  • Een warmtebeeld dat de verschillen in gewastemperatuur toont

Voor vragen over de bodemspiegel kunt u terecht bij Marc van der Niet, telefoon:  06-53427219.

Aanmelden

Heeft u interesse in het laten maken van de Bodemspiegel dan  kunt u zich telefonisch aanmelden bij uw Delphy-adviseur  of  u kunt mailen naar e-mailadres: m.vanderniet@delphy.nl.  Er wordt dan contact met u opgenomen voor nadere afspraken.

Klik hier voor meer informatie over de Bodemspiegel Bloembollen (pdf)