Maïsrassenwijzer

De Officiële MaïsWijzer 2017

Resultaten Delphy Europees Maïsrassenonderzoek

Snijmaïs Vroeg, Middenvroeg en Korrelmaïs

Dit Maïsrassenonderzoek is in 2016 door Delphy voor het negentiende opeenvolgende jaar uitgevoerd in opdracht van veertien kweekbedrijven en/of vertegenwoordigers van maïszaden. In dit onderzoek worden 81 snij- en korrelmaïsrassen die buiten Nederland zijn toegelaten, vergeleken met rassen van de Nederlandse rassenlijst. In de jaren dat dit rassenonderzoek door Delphy wordt uitgevoerd, zijn de resultaten uitgegroeid tot een belangrijke informatiebron voor de rassenkeuze van maïs.

Onderzoek snijmaïs Vroeg en Middenvroeg

Het snijmaïsonderzoek is uitgevoerd in de belangrijkste maïsteeltgebieden in Nederland, te weten de zuidelijke zandgronden, de oostelijke zandgronden en de kleigronden. Karakteristiek voor dit onderzoek is dat gewerkt wordt volgens een praktijkgerichte benadering waarbij de rassen per rijpheidgroep worden vergeleken. Door deze aanpak worden de rassen geoogst op het meest optimale oogsttijdstip. Naast indeling in rijpheidgroepen, worden de rassen uitgezaaid bij de meest optimale plantdichtheid. De prestatie van maïsrassen zijn regio- en grondsoort afhankelijk. Om de maïsteler inzicht te geven in deze variatie, worden per regio de driejaarlijkse gemiddelden vermeld.

Deze resultaten vormen door onderzoek in de desbetreffende gebieden een belangrijke informatiebron voor maïstelers in deze regio’s bij de keuze van het juiste maïsras voor een optimale teelt.

Snijmaïs Noord-Nederland en Middenlaat

Delphy voert dit maïsrassenonderzoek uit om maïstelers in het noorden en zuiden-zuidoosten van Nederland informatie te bieden over maïsrassen onderzocht in deze specifieke regio’s. Het onderzoek in Noord-Nederland is uitgevoerd op vijf locaties in Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland. In dit onderzoek zijn 6 zeer vroege en vroege rassen onderzocht. In de provincies Gelderland, Noord Brabant en Limburg zijn op vijf locaties zeven middenlate rassen uitgezaaid. Dit onderzoek is in 2012 opgestart en nu voor het vijfde jaar uitgevoerd.

Onderzoek snijmaïs Noord Nederland en Middenlaat

De rassen worden uitgezaaid bij de meest optimale plantdichtheid. In de middenlate groep wordt dan ook de helft van het aantal aangemelde rassen bij een lagere plantdichtheid uitgezaaid. Dit zijn veelal rassen met veel massa die bij een lagere plantdichtheid beter tot hun recht komen.

Onderzoek korrelmaïs

Het korrelmaïsonderzoek is uitgevoerd in de belangrijkste korrelmaïsteeltgebieden in Nederland, te weten de zuidelijke zandgronden en oostelijke zandgronden.

Nieuwe rassen

Er is een aantal nieuwe veelbelovende rassen vermeld in de tweede en derdejaars resultaten in de snijmaïs en korrelmaïs. Met deze rassen kan de teler de rentabiliteit van snijmaïs- en korrelmaïsteelt verbeteren.

Maïs Groeiseizoen 2016

Dit jaar zijn grote verschillen in de ontwikkeling van de maïs ontstaan, veroorzaakt door grote verschillen in weersomstandigheden. In het zuiden en zuidoosten is veel neerslag gevallen. Verder naar het noorden heeft de maïs zich normaal kunnen ontwikkelen. Van de proefveldlocaties in het zuiden en zuidoosten is één locatie gedeeltelijk vervallen en zijn twee locaties volledig vervallen. Op de overgebleven locatie (Hilvarenbeek) is de opbrengst flink lager dan de afgelopen jaren. Door deze uitzonderlijke weersomstandigheden, moet terughoudend worden omgegaan met de resultaten over 2016.

In tegenstelling tot 2015 is dit jaar geen legering opgetreden. Er is niet beoordeeld op bladvlekkenziekte en builenbrand omdat deze aantasting nauwelijks zijn geconstateerd in de proefvelden in 2016. In 2016 zijn alleen waarderingscijfers gegeven voor snelheid grondbedekking en stengelrot.

Resultaattabellen

In bijgaande tabellen worden de resultaten van het snij- en korrelmaïsonderzoek gepresenteerd met resultaten over 1 jaar, gemiddeld over 2 jaar en gemiddeld over 3 jaar. Daarnaast worden voor Vroeg en Middenvroeg resultaten gemiddeld over 3 jaar vermeld voor de regio’s oostelijk zand, zuidelijk zand en kleigrond. Deze resultaten worden ook opgenomen in ‘De officiële MaïsWijzer 2017’.

Officiële MaïsWijzer 2017 Resultaattabellen

 

Download de maïsorama’s van individuele rassen:

Maïsorama’s 2017

Toelichting Maïsorama’s

Megusto KWS | Genialis KWS | KWS Stabil

 

 

Maïsorama’s historie

Amagrano | Ambrosini | Coryphee | Millesim

Ricardinio | Rivaldinio | Torres | Vitally

 

Informatie

Gert Veldhorst
M 06 51 36 99 55
E g.veldhorst@delphy.nl