Maisrassenwijzer

De Officiële MaïsWijzer 2016

Resultaten Delphy Europees Maïsrassenonderzoek

Snijmais Vroeg, Middenvroeg en Korrelmais

Dit Maïsrassenonderzoek is in 2015 door Delphy voor het negentiende opeenvolgende jaar uitgevoerd in opdracht van veertien kweekbedrijven en/of vertegenwoordigers van maïszaden. In dit onderzoek worden 89 snij- en korrelmaïsrassen die buiten Nederland zijn toegelaten, vergeleken met rassen van de Nederlandse rassenlijst. In de jaren dat dit rassenonderzoek door Delphy wordt uitgevoerd, zijn de resultaten uitgegroeid tot een belangrijke informatiebron voor de rassenkeuze van maïs.

Snijmais Noord-Nederland en Middenlaat

Delphy voert dit maïsrassenonderzoek uit om maïstelers in het noorden en zuiden-zuidoosten van Nederland informatie te bieden over maïsrassen onderzocht in deze specifieke regio’s. Het onderzoek in Noord-Nederland is uitgevoerd op vijf locaties in Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland. In dit onderzoek zijn 8 zeer vroege en vroege rassen onderzocht. In de provincies Gelderland, Noord Brabant en Limburg zijn op vijf locaties zeven middenlate rassen uitgezaaid. Dit onderzoek is in 2012 opgestart en nu voor het vierde jaar uitgevoerd.

Onderzoek snijmaïs Noord Nederland en Middenlaat

De rassen worden uitgezaaid bij de meest optimale plantdichtheid. In de middenlate groep wordt dan ook de helft van het aantal aangemelde rassen bij een lagere plantdichtheid uitgezaaid. Dit zijn veelal rassen met veel massa die bij een lagere plantdichtheid beter tot hun recht komen.

Onderzoek snijmaïs Vroeg en Middenvroeg

Het snijmaïsonderzoek is uitgevoerd in de belangrijkste maïsteeltgebieden in Nederland, te weten de zuidelijke zandgronden, de oostelijke zandgronden en de kleigronden. Karakteristiek voor dit onderzoek is dat gewerkt wordt volgens een praktijkgerichte benadering waarbij de rassen per rijpheidgroep worden vergeleken. Door deze aanpak worden de rassen geoogst op het meest optimale oogsttijdstip. Naast indeling in rijpheidgroepen, worden de rassen uitgezaaid bij de meest optimale plantdichtheid. De prestatie van maïsrassen zijn regio- en grondsoort afhankelijk. Om de maïsteler inzicht te geven in deze variatie, worden per regio de driejaarlijkse gemiddelden vermeld.

Deze resultaten vormen door onderzoek in de desbetreffende gebieden een belangrijke informatiebron voor maïstelers in deze regio’s bij de keuze van het juiste maïsras voor een optimale teelt.

Onderzoek korrelmaïs

Het korrelmaïsonderzoek is uitgevoerd in de belangrijkste korrelmaïsteeltgebieden in Nederland, te weten de zuidelijke zandgronden en oostelijke zandgronden.

Nieuwe rassen

Er is een aantal nieuwe veelbelovende rassen vermeld in de tweede en derdejaars resultaten in de snijmaïs en korrelmaïs. Met deze rassen kan de teler de rentabiliteit van snijmaïs- en korrelmaïsteelt verbeteren.

Waarderingscijfers zomerlegering en green snapping

In 2015 is door diverse stormen vrij veel schade in de maïsteelt ontstaan. In de tabellen met de resultaten zijn waarderingscijfers gegeven voor zomerlegering en green snapping. Zomerlegering is legering van planten in de maand juli. Green snapping is volledig afbreken van de plant op ongeveer 1 m hoogte voor er een kolf is gevormd. Green snapping treedt op bij hevige wind na een periode van snelle groei. Bij lage waarderingscijfers, heeft zomerlegering en/of green snapping invloed op de uiteindelijke drogestofopbrengst, het zetmeelgehalte, het VEM gehalte en de VEMopbrengst.

Tabellen resultaten

In bijgaande tabellen worden de resultaten van het snij- en korrelmaïsonderzoek gepresenteerd met resultaten over 1 jaar, gemiddeld over 2 jaar en gemiddeld over 3 jaar. Daarnaast worden voor Vroeg en Middenvroeg resultaten gemiddeld over 3 jaar vermeld voor de regio’s oostelijk zand, zuidelijk zand en kleigrond. Deze resultaten worden ook opgenomen in ‘De officiële MaïsWijzer 2016’.

Maisrassenwijzer 2016 Resultaattabellen

Informatie

Gert Veldhorst
M 06 51 36 99 55
E g.veldhorst@delphy.nl

Hieronder kunt u de maisorama’s van individuele rassen downloaden:

Maïsoramas 2016
Kajuns | Kiparis | Millesim

Amadeo | Amagrano | Ambrosini | Coryphee | Ricardinio | Rivaldinio | Ronaldinio | Torres